Ogłoszenia duszpasterskie 18 II 2024

  • Serdecznie dziękujemy ks. Jackowi Bielskiemu za dzisiejsze słowo i zapraszamy na dalszy ciąg rekolekcji w poniedziałek i wtorek o godz. 18.00. W te dni po Mszach św. wieczornych będzie jeszcze półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu.
  • Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.00. Po Gorzkich Żalach Msza św. o godz. 16.45.
  • Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki Wielkiego Postu o godz. 18.30.
  • Za tydzień w niedzielę dzień solidarności z misjonarzami. Przy wyjściu z kościoła będzie zbiórka ofiar na dzieło pomocy misjonarzom “Ad gentes”.
  • Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli już ofiarę na daninę diecezjalną. Fundusze z daniny diecezjalnej przeznaczane są na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz na funkcjonowanie instytucji centralnych Archidiecezji. Przy wyjściu z kościoła są wyłożone koperty na ten cel – Bóg zapłać!
Posted in Ogłoszenia parafialne.