Pogrzeb katolicki

ZGŁOSZENIE

W sytuacji śmierci osoby, która mieszkała na terenie parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu, zgon należy zgłosić w biurze parafialnym. W czasie wpisywania danych osoby do księgi zmarłych potrzebne będą następujące dokumenty:

• akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (tylko do wglądu)

• zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach