Organy

Organy w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela zostały zbudowane w 1912 roku przez firmę organmistrzowską Paula Voelknera.

Trzymanuałowy instrument ma obecnie 48 głosów (łącznie blisko 3000 piszczałek) i jest oparty na elektropneumatycznej trakturze gry. Według dostępnych informacji jest to największy zachowany instrument Voelknera na świecie.