Szkoła u Zbawiciela

szkola2Szkoła u Zbawiciela

Nieodpłatne korepetycje dla dzieci ze szkoły podstawowej  – Nauczyciele i studenci gotowi są pomagać w nauce dzieciom i młodzieży w zakresie programu szkoły podstawowej.

Ze względów organizacyjnych konieczne są zapisy w biurze parafialnym

lekcje odbywać się będą w soboty o godz. 10.00