Małżeństwo

ZGŁOSZENIE:

Narzeczeni zgłaszają się najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu do biura parafialnego, aby umówić termin ślubu i indywidualnej rozmowy.

 

POTRZEBNE DOKUMENTY:

1. Narzeczeni powinni zawierać sakrament małżeństwa w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. W przypadku gdy narzeczeni nie mieszkają w tutejszej parafii, a pragną zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej parafii, należy dostarczyć licencję od ks. proboszcza parafii zamieszkania, który kompletuje wszystkie dokumenty i na ich podstawie wystawia wspomnianą licencję

2. Akt chrztu obojga narzeczonych (aktualny, tzn. nie starszy niż trzy miesiące). Nie jest on wymagany, jeżeli narzeczony(a) został(a) ochrzczony(a) w naszej parafii

3. Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły średniej

4. Dowody osobiste narzeczonych

5. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej

6. Zaświadczenie o uczestnictwie w trzech spotkaniach w Poradni dla Narzeczonych

7. W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego należy dostarczyć dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego

8. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny dokument, w przypadku wdowców i wdów konieczny jest również akt zgonu zmarłego małżonka