Droga Neokatechumenalna

W pierwotnym Kościele katechumenat oznaczał formę przygotowania do Chrztu. Współczesny świat, który często bardzo odszedł od chrześcijaństwa, doprowadził wiele osób do ostygnięcia w wierze bądź do jej porzucenia. Droga Neokatechumenalna jest narzędziem w łonie parafii służącym do odrodzenia życia wiarą oraz do jej pogłębienia.  

Statut Drogi Neokatechumenalnej został ostatecznie zatwierdzony w 2008 roku przez Kongregację Nauki Wiary. Prace teologiczne nad zbadaniem statutu podjął kard. Józef Ratzinger jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, który później jako papież Benedykt XVI dokonał oficjalnego uznania charyzmatu Drogi Neokatechumenalnej.

Zapoczątkowana na początku lat sześćdziesiątych XX wieku w jednym z ubogich przedmieść Madrytu przez Kiko Argüello i Carmen Hernández została poparta przez ówczesnego arcybiskupa Madrytu Casimiro Morcillo. W tej pierwszej grupie biedaków z madryckich baraków dostrzegł on rzeczywiste działanie Słowa Bożego i praktyczną realizację odnowy liturgicznej wprowadzanej wówczas przez Sobór Watykański II.

Wziąwszy pod uwagę pozytywne doświadczenie w parafiach Madrytu i Rzymu w 1974 roku Kongregacja Kultu Bożego określiła to doświadczenie mianem Drogi Neokatechumenalnej. Chodziło o drogę nawrócenia, poprzez którą odkryć można bogactwo Chrztu.

W odpowiedzi na wezwanie papieża Jana Pawła II do nowej ewangelizacji, wiele rodzin, które przeszły formację Drogi, ofiarowało się do pomocy w dziele misyjnym Kościoła i przeprowadziło się do najbardziej zeświecczonych i zdechrystianizowanych obszarów świata przygotowując powstanie nowych parafii misyjnych.

Obecnie Droga Neokatechumenalna jest obecna w 134 krajach na pięciu kontynentach. Istnieje 21 300 wspólnot w 6270 parafiach. Jest 1668 rodzin na misji, z których 216 to missio ad gentes w zdechrystianizowanych miastach na pięciu kontynentach. Powstało do tej pory 125 diecezjalnych seminariów misyjnych Redemptoris Mater.

Do wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej można dołączyć po udziale w katechezach Zwiastowania, które w naszej parafii odbywają się dwa razy w roku: w lutym-marcu oraz październiku-listopadzie.

Zapraszamy na kolejne katechezy, które rozpoczną się w poniedziałek 26 września 2022 r. o godz. 19.30 w salce parafialnej przy ul. Fredry 11.

 

Aby wejść na oficjalna stronę Drogi Neokatechumenalnej kliknij tutaj.