Regulamin wpłat online

I. Płatność online

1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem „fredry.pl” zwany dalej „Serwisem” umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu, ul. Fredry 11,  61-701 Poznań, NIP: 7781346003, Regon: 040050567, na cele kultu religijnego.

2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych przelewy24.pl. Przekierowanie do Przelewy24.pl następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.

3. W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod:

    • internetowy przelew bankowy (lista banków na stronie https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/przelewy-online)
    • karta kredytowa lub debetowa ( lista kart na stronie https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/karty-platnicze)

4. Więcej informacji dotyczących dokonywanych transakcji jest dostępnych pod adresem: https://www.przelewy24.pl/pomoc

 

II. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych wskazanych przez użytkowników w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w Serwisie jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Zbawiciela, ul. Fredry 11, 61-701, adres e-mail: parafia@fredry.pl

2. Celami zbierania danych są realizacja celów kultu religijnego Parafii.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji płatności. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa jej realizacja.

4. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu Przelewy24.pl. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na udostępnienie przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Zbawiciela danych osobowych właścicielowi serwisu Przelewy24.pl – firmie PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, posiadającą numer NIP: 779-236-98-87, numer REGON: 301345068.

5. Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.