Intencje mszalne – 29 lipca – 4 sierpnia

Intencje mszalne
poniedziałek

29.07.2019

7.15
—–

18.00
—–
—–

G 29 + Eugeniusz
Pachciarek

+ Florian Brząkała –
3 rocznica śmierci –
od żony i dzieci

wtorek

30.07.2019

7.15
—–

18.00
—–

W intencji Panu
Bogu wiadomej

G 30 + Eugeniusz
Pachciarek

środa

31.07.2019

7.15
—–

18.00
—–
—–
18.00
—–
—–
—–
—–
—–

Za Konających
i o szczęśliwa śmierć

+ Anna Walkowiak –
z okazji imienin, od męża
z rodziną
Za wstawiennictwem
Matki Bożej i św. Antoniego
z podziękowaniem za
odebrane łaski i z prośbą
o opiekę dla Małgorzaty
i jej rodziny

czwartek

01.08.2019

7.15
—–

15.30
—–
—–
—–

18.00

+ Za zmarłych
z rodziny

Msza św. w intencji
poległych i żyjących
Powstańców Warszawskich
w 75 rocznicę PW

1 + Krystyna Sudy

piątek

02.08.2019

7.15

18.00
—–
—–
—–
—–
—–
—–
—–
—–
18.00

G 2 + Krystyna Sudy

wynagradzając Bożemu
Sercu za grzechy w naszym
narodzie oraz za osoby
Bogu poświęcone i za
wstawiennictwem św. o. Pio
o ocalenie dla zagubionych
w wierze i pokój dla świata –
od Fundacji Dom Ulgi
w Cierpieniu
+ Ryszard

sobota

03.08.2019

7.15

10.00

18.00
—–
18.00
—–

G 3 + Krystyna Sudy

Msza św. wynagradzająca

+ Leszek Pośko –
5 rocznica śmierci
+ Stanisław Kamiński –
7 rocznica śmierci

niedziela

04.08.2019

7.00

8.30

10.00
—–

11.30
11.30
—–
—–
—–
—–
—–

13.00
—–

19.00

Za Parafian

G 4 + Krystyna Sudy

+ Michał – 8 rocznica
śmierci

+ Zofia Sobczak
+ Barbara Kachel
i Kazimierz Tomkowiak
oraz za zmarłych z rodziny
Tomkowiaków,
Ludwiczaków, Rogalów
i Wielgoszów

+ Danuta Przeworska
– od rodziny

+ Janina

Intencje mszalne – 22 – 28 lipca

Intencje mszalne
poniedziałek

22.07.2019

7.15
—–
—–
—–
—–
—–
—–

9.00
—–

18.00
—–

O wszelkie potrzebne
dary Ducha św. dla
ks. proboszcza z okazji
urodzin i błogosławieństwa
Bożego szczególnie w zdrowiu
i wszystkich poczynaniach,
które się Bogu podobają

+ Jerzy Kowalski
(Msza św. pogrzebowa)

G 22 + Eugeniusz
Pachciarek

wtorek

23.07.2019

7.15
—–

18.00
—–
—–
—–
—–
—–

G 23 + Eugeniusz
Pachciarek

O Boże błogosławieństwo
i łaski dla Moniki,
Arkadiusza i Józefa
oraz o łaski i szczęśliwe
narodziny poczętego
dziecka

środa

24.07.2019

7.15
—–

18.00
—–

Za Konających
i o szczęśliwa śmierć

G 24 + Eugeniusz
Pachciarek

czwartek

25.07.2019

7.15
—–
—–
—–
—–
—–
—–
—–

18.00
—–

W intencji poznańskich
przedsiębiorców i Towarzystwa
Biznesowego Poznańskiego –
przez wstawiennictwo
św. Maksymiliana Kolbe
z prośbą o ogłoszenie
Świętego patronem
przedsiębiorców

G 25 + Eugeniusz
Pachciarek

piątek

26.07.2019

7.15
—–

18.00
—–

+ Za zmarłych
z rodziny

G 26 + Eugeniusz
Pachciarek

sobota

27.07.2019

7.15
—–

18.00
—–

G 27 + Eugeniusz
Pachciarek

+ Joanna – od siostry
z rodziną

niedziela

28.07.2019

7.00

8.30
—–
—–
—–

10.00
—–
—–

11.30
—–
—–
—–
—–

13.00
—–

19.00
—–
—–

Za Parafian

O błogosławieństwo Boże
i spełnienie się woli Bożej
w życiu Jakuba z okazji
imienin

+ Maria, Władysław,
Maria, Zenon, i za zmarłych
z rodziny

+ Bronisława, Czesław,
Dorota Spochaczyk, Teresa,
Maria, Henryk Michałowscy
i Andrzej Grabarczyk
i Roman Sochaczyk

G 28 + Eugeniusz
Pachciarek

+Anna, Feliks i Henryk –
o łaskę nieba –
od córki i żony

Intencje mszalne – 15 – 21 czerwca

Intencje mszalne
poniedziałek

15.07.2019

7.15
—–

18.00
—–

G 15 + Eugeniusz
Pachciarek

W intencji Włodka –
o błogosławieństwo Boże

wtorek

16.07.2019

7.15
—–

18.00
—–
—–
18.00
—–
—–

G 16+ Eugeniusz
Pachciarek

+ Sylwester, Róża,
Bożena, Wiktoria
i za zmarłych z rodziny
W intencji duchowej
adopcji – od Wspólnoty
Żywego Różańca

środa

17.07.2019

7.15
—–

18.00
—–

Za Konających
i o szczęśliwa śmierć

G 17 + Eugeniusz
Pachciarek

czwartek

18.07.2019

7.15
—–

18.00
—–

+ Leszek Nawrot
(Msza św. pogrzebowa)

G 18 + Eugeniusz
Pachciarek

piątek

19.07.2019

7.15
—–

18.00
—–
—–
18.00
18.00

G 19 + Eugeniusz
Pachciarek

+ Anna, Stefan,
Bożena, Bogdan,
siostra Filomena
O zdrowie
dla Miszlin

sobota

20.07.2019

7.15
—–

18.00
—–
18.00
—–
—–
—–
—–

G 20 + Eugeniusz
Pachciarek

+ Anna, Marianna
Furtak
+ Franciszka i Józef
Lewandowscy, Maria
i Roman Wiśniewscy,
Witold, Aleksandra
i Przemysław Posłuszni

niedziela

21.07.2019

7.00

8.30
—–

10.00
—–
—–
—–
—–
—–

11.30
—–

13.00
—–
—–

19.00

Za Parafian

+ Rajmund Czapla
– od rodziny

+ Leszek Piotrowski –
23 rocznica śmierci
i za zmarłych z rodziny
oraz + Krystyna Chmie-
lewska i za zmarłych
rodziców

G 21 + Eugeniusz
Pachciarek

Z okazji 90 urodzin
Urszuli Sokołowskiej
oraz + Tadeusz Sokołowski

+ Stanisława

Intencje mszalne – 8 – 14 lipca

Intencje mszalne
poniedziałek

8.07.2019

7.15
—–

18.00
—–
—–
—–

G 8 + Eugeniusz
Pachciarek

+ Henryka Szyszka –
1 rocznica śmierci –
od Klubu Emerytów
„Przystań”

wtorek

9.07.2019

7.15
—–

18.00
—–
18.00
—–

G 9+ Eugeniusz
Pachciarek

+ Jadwiga i Ignacy
Andrzejewscy
W intencji Radia
Maryja i TV Trwam

środa

10.07.2019

7.15

17.00

18.00
—–

Za Konających

W intencji Ojczyzny

G 10 + Eugeniusz
Pachciarek

czwartek

11.07.2019

7.15
—–

18.00
—–
—–

G 11 + Eugeniusz
Pachciarek

+ Irena, Leon, Kazimiera,
Krzysztof, Maria,
Jean-Pierre, Igor, Jan

piątek

12.07.2019

7.15
—–
—–

18.00
—–

+ Jerzy Mądry –
od Firmy „GASTRO –
KRÓLSCY i GEBRU”

G 12 + Eugeniusz
Pachciarek

sobota

13.07.2019

7.15

18.00
—–

W pewnej intencji

G 13 + Eugeniusz
Pachciarek

niedziela

14.07.2019

7.00
—–
—–

8.30
—–
—–
—–
—–

10.00
—–

11.30
—–
—–
—–

13.00
—–
—–

19.00
—–
—–
—–

+ Urszula Skrzypczyńska
– od Bogumiły Bugajnej
z mężem

+ ks. Kan. Kazimierz
Adamczak, ks. Jerzy
Płóciennik oraz
za zmarłych z rodziny
Utechtów i Kozaneckich

G 14 + Eugeniusz
Pachciarek

Z okazji 90 urodzin
Izabeli – z podziękowaniem
za otrzymane łaski i z prośbą
o Boże błogosławieństwo

+ Elżbieta, Marian,
Chwiałkowscy, + Jadwiga,
Zygmunt Piotrowicz

W intencji Wiktorii, Zosi
i Mateusza – z podziękowaniem
za zdrowie, otrzymane łaski
i z prośbą o dalsze

Intencje mszalne 1 – 7 lipca

Intencje mszalne
poniedziałek

1.07.2019

7.15
—–

18.00
—–

G 1 + Eugeniusz
Pachciarek

W intencji
„ Wspólnoty Zbawiciel”

wtorek

2.07.2019

7.15
—–

18.00
—–
—–
—–
—–
—–
—–
18.00
—–

G 2 + Eugeniusz
Pachciarek

W intencji żywych
i zmarłych członków
Wspólnoty Żywego
Różańca – z okazji
imienin: Halina Kubiak,
Halina Moś,
Halina Sybilska
+ Maria, Franciszek
i Mirosław Świerkowscy

środa

3.07.2019

7.15
—–

18.00
—–

G 3 + Eugeniusz
Pachciarek

+ Andrzej Sołtysiak
– od Czesi

czwartek

4.07.2019

7.15
—–

18.00
—–

G 4 + Eugeniusz
Pachciarek

+ Zbigniew Anders
i Jadwiga

piątek

5.07.2019

7.15
—–

18.00
—–
—–
—–
—–
—–
—–
—–
—–
—–

G 5 + Eugeniusz
Pachciarek

wynagradzając Bożemu
Sercu za grzechy
w naszym narodzie
oraz za osoby Bogu
poświęcone i za wsta-‚
wiennictwem św. o. Pio
o ocalenie dla zagubionych
w wierze i pokój dla świata
– od Fundacji Dom
Ulgi w Cierpieniu

sobota

6.07.2019

7.15

18.00
—–
18.00
—–
—–
—–

Za Zmarłych

G 6 + Eugeniusz
Pachciarek
Z okazji 70 urodzin
Ewy – z podziękowaniem
za łaski i z prośbą
o Boże błogosławieństwo

niedziela

7.07.2019

7.00

8.30
—–

10.00
—–

11.30
—–
—–

13.00
—–

19.00
—–

Za Parafian

G 7 + Eugeniusz
Pachciarek

+ Maciej Wichnowski –
19 rocznica śmierci

O Boże błogosławieństwo,
potrzebne łaski i opiekę
dla córki Karoliny – mama

+ Maria, Henryk,
Ryszard Skała

W intencji Julity –
o Boże błogosławieństwo

Ogłoszenia parafialne, informacje i zaproszenia – 22.06.2019

1. Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Podziękujmy wszystkim ojcom za dar życia i wspierajmy ich w naszych modlitwach.

2. Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiamy codziennie po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00, a w niedzielę po Mszy św. o godz. 19.00.

3. Przez całą oktawę Bożego Ciała, w ciągu tygodnia do czwartku włącznie odprawiana będzie Msza św. o godz. 18.00 z procesją eucharystyczną, Dziewczynki zapraszam do sypania kwiatków, wszystkich wiernych do licznego udziału.

4. W poniedziałek (24 czerwca) przypada uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela.

5. W piątek (28 czerwca) obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tradycyjna procesja wyruszy sprzed kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana po Mszy św. z homilią odprawionej o godz. 19.00. Procesja przejdzie ul. Dąbrowskiego, przez Most Teatralny i al. Niepodległości na plac Mickiewicza. Na zakończenie odprawione zostanie nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapraszamy wszystkich do udziału w procesji. W piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

6. W sobotę (29 czerwca) przypada uroczystość św. app. Piotra i Pawła, Patronów Miasta Poznania i Poznańskiej Katedry. Po Mszach św. można złożyć ofiarę na potrzeby Stolicy Apostolskiej.

7. W sobotę (29 czerwca) obchodzimy też w naszej parafii Dzień Chorego, zapraszam serdecznie na Mszę św. z namaszczeniem chorych o godz. 10.00.

8. W ubiegłym tygodniu zmarła nasza Parafianka Mirosława Krystyna Cybulska z ul. Krasińskiego – Dobry Jezu…

 

Konto naszej parafii : 72 1160 2202 0000 0001 5219 8134

Intencje mszalne – 24 – 30 czerwca

Intencje mszalne
poniedziałek

24.06.2019

7.15
—–
—–
—–

18.00
—–
18.00
—–
—–

Z okazji imienin Janiny-
z podziękowaniem za
otrzymane łaski i z prośbą
o Boże błogosławieństwo

+ Jan Wójcik –
36 rocznica śmierci
W intencji Agaty –
o Boże błogosławieństwo
i siły ducha i ciała

wtorek

25.06.2019

7.15

18.00
—–
—–
—–
18.00

W pewnej intencji

Z podziękowaniem
za zdrowie, otrzymane
łaski, z prośbą o dalszą
Bożą opiekę
W intencji Barbary

środa

26.06.2019

7.15
—–

18.00
—–
—–
—–
18.00

Za Konających
i o szczęśliwą śmierć

Za dusze śp. dziecka
poczętego, a niena-
rodzonego, wynagra-
dzająca za te grzechy
W pewnej intencji

czwartek

27.06.2019

7.15
—–
—–
—–
—–
—–
—–
—–
7.15
—–

18.00
18.00

W intencji poznańskich
przedsiębiorców i Towarzystwa
Biznesowego Poznańskiego –
przez wstawiennictwo
św. Maksymiliana Kolbe
z prośbą o ogłoszenie
Świętego patronem
przedsiębiorców
W intencji Fundacji
Pro Publico

+ Władysław Matlak
Felicjan

piątek

28.06.2019

7.15
—–
—–

18.00
—–
—–
—–

+ Romuald, Eryk,
Czesław, Jerzy
Buchwaldowie

W intencji Sióstr
Sacre Coeur
ze Wspólnoty
Poznańskiej

sobota

29.06.2019

7.15
—–
—–
—–

10.00
—–
—–

15.00

18.00
—–
—–
—–
—–
—–

+ Aleksandra –
29 rocznica śmierci,
Zenon i zmarli
z rodziny Grześkowiak

W intencji osób starszych
i chorych z sakramentem
namaszczenia chorych

Msza św. ślubna

Z okazji 23 rocznicy
ślubu Barbary i Krzysztofa
– z podziękowaniem
za odebrane łaski
i z prośbą o Boże
błogosławieństwo

niedziela

30.06.2019

7.00

8.30

10.00
—–

11.30
—–
—–
—–
—–

13.00
—–
—–
—–
—–

19.00

Za Parafian

Intencja wolna

+ Zdzisław Jankowiak
– 2 rocznica śmierci

Z okazji 2 rocznicy ślubu
Agnieszki i Macieja –
z podziękowaniem
za łaski i z prośbą
o Boże błogosławieństwo

+ Zofia, Henryk Dimke,
Julianna, Wincenty,
Stefania Kociołkowscy,
Cecylia, Jan Rozmiarek
i zmarli z rodziny

+ Aleksander

Intencje mszalne – 17 – 23 czerwca

Intencje mszalne
poniedziałek

17.06.2019

7.15
—–
—–

18.00
—–
—–
—–
18.00
—–
—–

19.15
—–

+ Maria Halina Szczepańska
– od pracowników Wydziału
Finansów i Budżetu

W intencji Haliny z okazji
urodzin – z podziękowaniem
za dar życia i z prośbą
o Boże błogosławieństwo
+ Krzysztof Kasprowicz –
od sąsiada
z ul. św. Marcin 57

Msza św. o zdrowie
psychiczne i fizyczne

wtorek

18.06.2019

7.15
—–
—–

18.00
—–
18.00

+ Stanisław Robakowski –
od Firmy „ GASTRO –
KRÓLSCY I GEBRU”

W intencji duchowej
adopcji
+ Marysia Koprowska

środa

19.06.2019

7.15
—–

18.00
—–
18.00
—–
—–

Za Konających
i o szczęśliwą śmierć

+ za zmarłych
z rodziny
W intencji Macieja –
o dar Ducha św.,
rozeznanie

czwartek

20.06.2019

7.15

8.30

10.00
—–
—–

11.30
—–
—–
—–

13.00
—–
—–

19.00

Za dusze czyśćcowe

Intencja wolna

+ Hanna Borowska –
od sąsiadów
z ul. św. Marcin 57

O odzyskanie sprawności
fizycznej dla Janiny
Maciejewskiej –
od chrześniaczki

+ Maria, Józef, Zofia,
Stanisław, Eugeniusz
i Jarosław

Za Parafian

piątek

21.06.2019

7.15

18.00
—–
—–
—–
—–
—–
—–
18.00
—–
—–
—–
—–

Za dusze czyśćcowe

W intencji + Teresy
i żyjącego Jacka z okazji
50 rocznicy ślubu, z prośbą
o wieczne zbawienie
dla zmarłej żony i Boże
błogosławieństwo dla Jacka
i dzieci
W intencji Józefy, Zofii,
Marii, Aleksandry, Łukasza
i Macieja – w przebłaganiu
za grzechy i zaniedbania,
którymi obrażali Boga

sobota

22.06.2019

7.15
—–
—–

16.00
—–
—–

18.00
—–
—–
—–
—–

+ Marianna – 1 rocznica
śmierci oraz Stanisław,
Tadeusz Świątek

Z okazji 50 rocznicy
ślubu Elżbiety i Andrzeja
Ratajczyków

+ Franciszka i Józef
Lewandowscy, Maria
Roman Wiśniewscy,
Witold, Aleksandra
i Przemysław Posłuszni

niedziela

23.06.2019

7.00

8.30
—–
—–

10.00
—–

11.30
—–

13.00

19.00
—–
—–
—–
—–
—–

Za Parafian

+ Jan Polc i za zmarłych
z rodziny Polców
i Krychów

+ Irena, Jerzy Libera
oraz Cecylia Dekarska

+ Władysław, Irena
i Władysław Żyżkowski

Intencja wolna

O Boże błogosławieństwo
i łaski dla Moniki,
Arkadiusza i syna Józefa
oraz łaski i szczęśliwe
narodziny poczętego
dziecka

Intencje mszalne – 10 – 16 czerwca

Intencje mszalne
poniedziałek

10.06.2019

7.15

17.00

18.00
—–

19.00

Za dusze czyśćcowe

W intencji Ojczyzny

+ Maciej Leśniczak –
od żony

Msza św. – REKOLEKCJE

wtorek

11.06.2019

7.15

18.00
—–
18.00

19.00

Za dusze czyśćcowe

W intencji Radia Maryja
i TV Trwam
+ Maciej

Msza św. – REKOLEKCJE

środa

12.06.2019

7.15
—–

18.00
—–
—–
18.00

Za Konających
i o szczęśliwą śmierć

+ Irena, Leon, Kazimiera,
Krzysztof, Marcin, Jean –
Pierre, Igor, Jan
+ Andrzej

czwartek

13.06.2019

7.15

18.00
—–
18.00
—–

Za dusze czyśćcowe

+ Hanna Borowska – od
sąsiadów z ul. św. Marcin 57
O błogosławieństwo Boże
w rodzinie

piątek

14.06.2019

7.15

18.00
—–
18.00
—–

Za dusze czyśćcowe

+ Kazimiera Andrut –
od współlokatorów
+ Danuta – o łaskę
życia wiecznego

sobota

15.06.2019

7.15

18.00
—–
18.00
—–
—–
—–

Za zmarłych

O szczęśliwą podróż
i powrót
Z podziękowaniem za
otrzymane łaski i z prośbą
o Bożą opiekę dla Arka
i Marty

niedziela

16.06.2019

7.00

8.30
—–
—–
—–
—–
—–
—–
—–

10.00
—–

11.30
—–
—–

13.00
—–
—–
—–
—–

19.00
—–

Za Parafian

Z podziękowaniem Bogu
za pełnię łaski Kapłaństwa
Księdza biskupa Szymona,
z prośbą o dar pokoju i mocy
Ducha Świętego oraz opiekę
Matki Bożej Królowej
Apostołów w pasterskim
posługiwaniu

+ Barbara Wrzesińska –
1 rocznica śmierci

+ Włodzimierz Gazecki
i za zmarłych z rodziny
Gazeckich i Kwiecińskich

W intencji Władysława
Pustkowiaka z okazji 90
urodzin – z podziękowaniem
za łaski i błogosławieństwo
Boże – od rodziny

W intencji Kamila –
o Boże błogosławieństwo

Intencje mszalne – 3 – 9 czerwca

Intencje mszalne
poniedziałek

03.06.2019

7.15

18.00
—–
18.00

za dusze czyśćcowe

w intencji Wspólnoty
„Zbawiciel”
O zdrowie dla Katarzyny

wtorek

04.06.2019

7.15

18.00
—–
—–
—–
18.00
—–
—–
—–
—–

za dusze czyśćcowe

za członków Wspólnoty
Żywego Różańca –
w intencji Ireneusza
z okazji imienin
+ Elżbieta i Władysław
Sygułowie oraz + dziadkowie,
– Zofia i Jan Sygułowie
oraz Franciszka i Roman
Jędrzakowie – o pokój duszy

środa

05.06.2019

7.15
—–

18.00
—–
—–
—–
18.00
—–

+ Ewa Kubiś – 2 rocznica
śmierci

z okazji 54 rocznicy ślubu
Leonarda i Reginy –
z podziękowaniem za
otrzymane łaski i z prośbą
o Boże błogosławieństwo
+ za zmarłych z rodziny

czwartek

06.06.2019

7.15

18.00
—–
18.00
—–

za dusze czyśćcowe

+ Helena Barszczewska
– od rodziny Kluwak
+ Hanna, Jaś i Eliza
– 3 rocznica śmierci

piątek

07.06.2019

7.15

18.00
—–
—–
—–
—–
—–
—–
—–
—–
18.00
—–
—–
—–
—–

za dusze czyśćcowe

wynagradzając Bożemu
Sercu za grzechy w naszym
narodzie oraz za osoby
Bogu poświęcone i za
wstawiennictwem św. o. Pio
o ocalenie dla zagubionych
w wierze i pokój dla świata
– od Fundacji Dom Ulgi
w Cierpieniu
+ Zbigniew – 15 rocznica
śmierci, Henryk, Marianna,
Wacław i Adam Badzińscy,
Prakseda, Antoni, Stanisław,
Krystyna Snellów

sobota

08.06.2019

7.15

18.00
18.00
—–
—–

za zmarłych

+ Jan Szymański
+ Krzysztof Kasprowicz –
od sąsiadów
z ul. św. Marcin 57

niedziela

09.06.2019

7.00

8.30
—–
—–

10.00

11.30

13.00
—–

19.00
—–
—–
—–

Za Parafian

W intencji Barbary
o zdrowie i błogosławieństwo
Boże, wytrwałość w dobrym

+ Felicjan

Msza św. – rezerwacja

+ Maciej Jabłoński – o łaskę
wiecznego zbawienia

W intencji Zosi, Wiktorii
i Mateusza – z podziękowaniem
za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze