ks. Adam Sikora

Urodzony w 1957 r. w Kępnie. Syn Franciszka i Antoniny.

Ukończył Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Bralinie. Maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr Henryka Sucharskiego w Kępnie.

Ukończył Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu i Arcybiskupie Seminarium Duchownego w Poznaniu – w latach 1976-82. W 1982 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wlkp. (1982-1984) i par. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu (1984-1986).

Odbył studia specjalistyczne z teologii moralnej na Akademii św. Alfonsa w Rzymie, w latach 1986 – 1989.

W latach 1989-1997 był wykładowcą etyki i teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu i prefektem w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu; od 1990 r. jest wykładowcą etyki na Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; od 1997 r. adiunkt w Zakładzie Teologii Moralnej i Duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie pełni funkcję prodziekana Wydziału Teologicznego UAM. Jest członkiem i wiceprzewodniczącym Komisji Bioetycznej przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej.