Żywy Różaniec Małżonków i Rodziców

Żywy Różaniec Małżonków i Rodziców – ZASADY

  • Żywy Różanie małżonków i rodziców jest wzorowany na idei wspólnot Żywego Różańca. Ma stać się odpowiedzią modlitewną na wielką potrzebę wsparcie dla małżonków i całych rodzin. Odmawiając jedną dziesiątkę różańca (wyznaczoną na dany miesiąc) mamy udział w łaskach związanych z odmówieniem całego różańca, bowiem pozostałe dziesiątki odmawiają pozostali członkowie danej Róży (tak tradycyjnie nazywa się całą grupę odmawiającą wszystkie tajemnice różańcowe).
  • Podejmując modlitwę, bierzemy w pewien sposób pod opiekę duchową, tych którzy modlą się w tej samej Róży (grupie odmawiających różaniec), a zatem innych małżonków i ich dzieci. Tym samym zdobywamy pewność, że i my, w naszym wołaniu do Boga, nie pozostajemy sami.
  • Przystępując do Żywego Różańca Małżonków i Rodziców (pojedyncza osoba lub para małżeńska) zobowiązuje się do odmawiania jednej dziesiątki różańca – tajemnica zostanie wyznaczona z chwilą stworzenia Róży i co miesiąc zmienia się ją na kolejną.
  • Odmawiać można różaniec indywidualnie lub w parze małżeńskiej (zgodnie z deklaracją na odwrocie).
  • Podaje się również imię współmałżonka lub dzieci, w intencji których odmawiany będzie różaniec (szczegółowa intencja może zostać podana podczas Mszy św. w I sobotę miesiąca o godz. 18.00, na którą są zaproszeni wszyscy uczestnicy Żywego Różańca małżonków i rodziców, jeżeli czas im będzie pozwalał).
  • Zobowiązanie takie podejmujemy na rok (od chwili wstąpienia), potem można je odnowić i kontynuować modlitwę.

ZGŁOSZENIA

NA ADRES: parafia@fredry.pl

podając: Imię i Nazwisko modlącego (lub modlących się )

imiona za których odmawiany będzie różaniec

tworząc różę „internetową” każdy z modlących się otrzyma tajemnicę różańca od któej zaczyna