Rozważanie – I tydzień Adwentu – piątek

5 grudnia 2014

Ewangelia na dziś – Mt 9, 27-31

Gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj niewidomi którzy wołali głośno: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!» Gdy wszedł do domu niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę to uczynić?» Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!» Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech wam się stanie!» I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: «Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!» Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.

Myśli na dziś

  1. Wiara czyni cuda – to skrót tej wielkiej prawdy, która objawiona została w dziełach Jezusa. Zbawiciel pokazuje, że wierzyć to nie tyle wiedzieć, czy też odczuwać, ale zaryzykować zbliżenie do Boga.
  2. Nawet jeżeli źródłem tej decyzji jest osobista potrzeba, to jeżeli prowadzi do równie osobistej więzi z Jezusem, staje się drogą do zbawienia.
  3. W adwentowym oczekiwaniu na Zbawiciela jest miejsce na odkrycie, gdzie brakuje mi Jego łaski i na uporczywe wołanie o pomoc.

 

Zadania na dziś

  1. Nazwij po imieniu swoje potrzeby, skonkretyzuj swoje prośby, módl się o konkretne sprawy.
  2. Zaplanuj czas w nadchodzącym tygodniu, uwzględniając konkretny czas modlitwy osobistej, Mszy św. roratniej – potraktuj ten plan, jako zobowiązanie na najbliższe dni.
  3. W czasie codziennej modlitwy odmów Wierzę w Boga starając się wzbudzić w sercu pragnienie bliskości z Nim