Małżeństwo

Przygotowanie do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w parafii pw. Najświętszego Zbawiciela

Przygotowanie bezpośrednie należy rozpocząć najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, samą datę ślubu należy rezerwować roztropnie wcześniej.

Do przygotowania należą spotkania w ramach katechezy przedmałżeńskiej i poradni dla narzeczonych. Zalecane jest, aby oba elementy przygotowania odbyć wcześniej (nie mają one terminu ważności)

W naszej parafii katechezy przedmałżeńskie odbywają się w poniedziałki i czwartki o godz. 19.30 w sali nr1 (początek w I poniedziałek miesiąca)

 • Katecheza przedmałżeńska – w Archidiecezji Poznańskiej dostępnych jest kilka form katechez: najczęściej spotykana to 6 spotkań (zazwyczaj 2 w tygodniu) – plan katechez dostępny w parafiach i na stronie dr.archpoznan.pl ; katechezy weekendowe – organizowane przez Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie, Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Barnaby, Ruch Equipes Notre Dames oraz Księży Misjonarzy Świętej Rodziny katechezy organizowane przez duszpasterstwo oo. Dominikanów – Akademia Małżeńska (korzystając z tej formy należy zawsze upewnić się czy organizatorzy posiadają właściwą akceptację Kurii Metropolitalnej do przeprowadzania przygotowania do małżeństwa). UWAGA – w Archidiecezji Poznańskiej nie jest akceptowana żadna forma przygotowania prowadzona drogą internetową.
 • Poradnia dla narzeczonych – 3 spotkania (najczęściej dwa pierwsze przeprowadzane w grupie kilku par narzeczonych, ostatnie indywidualne dla każdej pary). Terminy i miejsca poradni w Poznaniu i okolicach dostępne na dr.archpoznan.pl

Przed zawarciem małżeństwa należy przeprowadzić tzw. protokół przedmałżeński. Termin ustala się wcześniej z Proboszczem.

 • Protokół przedmałżeński – jest to spotkanie, które ma na celu zweryfikowanie przygotowania narzeczonych do zawarcia małżeństwa i wykluczenie ewentualnych przeszkód prawnych. Do przeprowadzenia protokołu zobowiązany jest Proboszcz narzeczonego lub narzeczonej. Jeżeli protokół ma być spisany w innej parafii niż parafie narzeczonych, konieczna jest zgoda jednego z upoważnionych proboszczów (UWAGA nikt poza wspomnianymi Proboszczami nie ma obowiązku przeprowadzać przygotowania dlatego wcześniej należy zapytać się o zgodę księdza, który miałby sporządzić ten protokół – szczególnie ważne gdy ślub planowany jest w kościołach zakonnych nie będących parafiami)

Wymagane dokumenty:

 • Pozwolenie na przeprowadzenie protokółu przedmałżeńskiego od ks. Proboszcza z parafii zamieszkania (dotyczy par, z których żadne z narzeczonych nie należy do naszej wspólnoty parafialnej)
 • Dowody osobiste
 • Metryki chrztu św. – (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed spisaniem protokołu przedmałżeńskiego)z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania.
 • Świadectwo udziału w katechezie szkolnej (ostatnie świadectwo szkolne z oceną z religii)
 • Świadectwa ukończenia katechezy przedmałżeńskiej
 • Świadectwo udziału w trzech spotkaniach poradni przedmałżeńskiej
 • Zaświadczenia USC o stanie wolnym (w przypadku tzw. ślubu konkordatowego) – UWAGA wystawiane są w USC właściwym dla miejsca zameldowania nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą planowanego ślubu
 • Akt ślubu cywilnego (dotyczy par, które nie zawierają tzw. ślubu konkordatowego)
 • Świadectwo zgonu współmałżonka (dotyczy narzeczonych, którzy są wdowcami i zawierają ponowny związek małżeński)

Informacje dla par zawierających Sakrament Małżeństwa w kościele oo. Dominikanów

W biurze parafialnym w parafii pw. Najświętszego Zbawiciele należy najpóźniej dwa tygodnie przed planowaną uroczystością przedstawić:

 • Licencję z parafii narzeczonego lub narzeczonej, która jest  świadectwem zakończenia całości przygotowań –

UWAGA! W PARAFII pw. NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA NIE MA MOŻLIWOŚCI SPORZĄDZENIA  PROTOKÓŁU PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO DLA PAR ŚLUBUJĄCYCH W KOŚCIELE OO. DOMINIKANÓW, Z KTÓRYCH CHOĆ JEDEN Z NARZECZONYCH NIE JEST PARAFIANINEM

 • Dane kapłana, który będzie asystował przy ślubie (imię i nazwisko)
 • Dane świadków (imię, nazwisko, wiek, zawód, adres zamieszkania)
 • Zaświadczenia USC o stanie wolnym (w przypadku tzw. ślubu konkordatowego) – UWAGA wystawiane są w USC właściwym dla miejsca zameldowania nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą planowanego ślubu
 • Akt ślubu cywilnego (dotyczy par, które nie zawierają tzw. ślubu konkordatowego)