Chrzest Święty

łodz

Poprzez Chrzest Święty, człowiek zostaje wprowadzony do wspólnoty Kościoła i z łaski Boga, staje się Jego dzieckiem. Powołany zatem zostaje do zbawienia. Drogą zaś osiągnięcia tego celu, jakim jest niebo jest życie święte. Dlatego Chrzest staje się pierwszym krokiem w kształtowaniu życia wiernego Ewangelii i przykazaniom.

Terminy

Sakrament Chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii w następujących terminach:

  • Wigilia Paschalna
  • II niedziela miesiąca podczas Mszy św. o godzinie 13.00
  • inne terminy po uzgodnieniu z księdzem Proboszczem według możliwości

Katecheza przed Chrztem dla rodziców i chrzestnych

– w piątek przed II niedzielą miesiąca o godz. 19.30 w domu parafialnym (mogą uczestniczyć również osoby, które będą pełniły godność Chrzestnych poza naszą parafią)

Warunki

Chrzest może przyjąć każdy człowiek, który wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa Syna Bożego i pragnie stać się Dzieckiem Bożym, oraz rozpocznie przygotowanie do chrześcijańskiego życia poprzez katechumenat.

 W przypadku, gdy o chrzest dla swego dziecka, zanim ono samo może wyznać wiarę, proszą rodzice – warunkiem jest, że mogą oni gwarantować temu dziecku, prawdziwie chrześcijańskie wychowanie.

Według zasad przyjętych w naszej Archidiecezji, sakrament Chrztu św. udzielany jest we własnej parafii rodziców dziecka. Jeżeli rodzice, chcą ochrzcić dziecko poza parafią, powinni zgłosić się po stosowną zgodę do Proboszcza (w godzinach urzędowania biura parafialnego).

Wymagane formalności

Najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem Chrztu należy zgłosić się w biurze parafialnym w godzinach urzędowania. Należy przynieść ze sobą:

  • akt urodzenia dziecka,
  • stosowne zaświadczenia dla rodziców chrzestnych (jeżeli nie mieszkają na terenie naszej parafii)
  • jeżeli rodzice dziecka mieszkają poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda z parafii zamieszkania, przy czym, w takim wypadku, decyzja o udzieleniu Sakramentu Chrztu,w naszej parafii należy wyłącznie od Księdza Proboszcza.

Rodzice chrzestni

Godność Rodzica Chrzestnego, jest nadawana przez Kościół, dlatego też to wspólnota Kościoła stawia przed kandydatami konkretne wymagania.

Rodzic chrzestny musi być katolikiem, praktykującym w pełni swoją wiarę, cieszącym się łaską Sakramentu Bierzmowania, w którego życiu nie ma przeszkód do przyjmowania Komunii św. (np. nie żyje w związku niesakramentalnym).

W związku z tym, że nie można zweryfikować przeżywania doświadczenia religijnego – to pozostaje w sumieniu ubiegającego się o godność Chrzestnego (tzn. tego jak bardzo się wierzy, jak gorliwie się modli itp.) weryfikuje się tylko zewnętrzne świadectwa wiary na podstawie zaświadczenia z parafii zamieszkania (tzn. uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, fakt przyjęcia sakramentu Bierzmowania, stan cywilny)