Ogłoszenia duszpasterskie 29 V 2022

  • Serdecznie dziękujemy o. Marcinowi Wrzosowi za dzisiejsze słowo i życzymy mu wiele łask Bożych w posłudze dziełu misyjnemu Kościoła.
  • W najbliższym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. codziennie pół godziny przed każdą Mszą św.
  • Ks. Proboszcz odwiedzi chorych z sakramentami św. w piątek przed południem.
  • W sobotę 4 czerwca przypada w naszej parafii dzień całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Adoracja będzie od Mszy św. porannej do godz. 10 oraz od godz. 10.30 do Mszy św. wieczornej o godz. 18.00. Zapraszamy do przyjścia do kościoła i poświęcenia chwili na osobistą adorację.
  • W sobotę o godz. 10.00 Msza św. w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi wszelkie grzechy i zniewagi.
  • W sobotę na skwerze im. Obrońców Ukrainy 2022 (zbieg ulic Serafitek i Kórnickiej) w godz. 12.00-15.00 zostanie zorganizowany piknik z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka dla polskich i ukraińskich dzieci. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Poznański wraz z organizacjami pozarządowymi współpracującymi w ramach Cyryl Club, czyli miejsca gdzie nasi parafianie udzielają bezpłatnych korepetycji dla dzieci i młodzieży w ramach „Szkoły u Zbawiciela”. Impreza będzie miała charakter społeczny i charytatywny – podczas wspólnej zabawy będą zbierane datki na odbudowę świetlicy dla dzieci w Iwano-Frankiwsku w Ukrainie.
  • Dzisiaj przypada nasza uroczystość odpustowa. Kto jest w stanie łaski uświęcającej, przyjął Komunię św. i postanawia być wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz odmówi modlitwę w intencjach Ojca Świętego może uzyskać odpust zupełny czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. W celu uzyskania łaski odpustu powstańmy i odmówmy wspólnie: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Posted in Ogłoszenia parafialne.