ks. Paweł Pacholak

Urodzony w 2 lipca 1971 r. w Poznaniu s. Eugeniusza i Haliny.

Maturę zdał w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Libelta w Poznaniu.

Ukończył Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu i Arcybiskupie Seminarium Duchownego w Poznaniu – w latach 1990-1996.

W 1996 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Pracował jako wikariusz w parafii Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie. (1996-1998) i par. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana w Poznaniu (2003).

Odbył studia specjalistyczne z teologii małżeństwa i rodziny w Instytucie Jana Pawła II do studiów nad małżeństwem i rodziną przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie w latach 1998-2003

Od 2008 – 2013 był adiunktem w Zakładzie Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i wykładał teologie pastoralną, był również wykładowcą Podyplomowego Studium Rodziny.

Od 2003 jest przewodniczącym Referatu Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Metropolitalnej, przewodniczącym Rady Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Poznańskiej i Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin

Od 7 listopada 2009r. jest proboszczem par. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu.