Intencje mszalne – 15- 21 stycznia 2018

Intencje mszalne
poniedziałek

15.01.2018

7.15

18.00
——-

19.15

+ za zmarłych z rodziny

+ Waldemar Lewczyński – od braci
Janusza i Zbigniewa z rodziną

Msza św. o zdrowie psychiczne i fizyczne

wtorek

16.01.2018

7.15
7.15
——-10.00

18.00

+ Jerzy Radzicki
W intencji Iwony o zdrowie
i uwolnienie od udręczeń+ Halina Świdnicka (Msza św. pogrzebowa)

W intencji duchowej adopcji

środa

17.01.2018

7.15

18.00
——-
18.00
——-
——-

Za Konających

+ Olcha Kaczorek – od siostrzeńca
Wojciecha z rodziną
W intencji Cecylii z okazji urodzin
– z podziękowaniem za otrzymane
łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo.

czwartek

18.01.2018

7.15

18.00
——-
18.00
——-

+ Zofia Kucharczak

+ Kazimierz Pietraszewski
i Wanda Horst- Sikors
+ Irena, Leon, Kazimiera, Krzysztof,
Marcin, Igor i Jean- Pierre

piątek

19.01.2018

7.15
7.1518.00
+ Albin
+ za zmarłych z rodziny+ Władysław Matlak
sobota

20.01.2018

7.15

18.00
——-
18.00
——-

Za Zmarłych

+ Marian Ratajczak, Józef Radzicki
i Wanda Radzicka
+ Dorota Kopczyńska
– od męża, dzieci wnuków

niedziela

21.01.2018

7.00

8.30

10.00

11.30
——-

13.00
——-

19.00
——-

Za Parafian

+ Helena Napieralska

+ Irena, Stanisław – w rocznicę śmierci

+ Eugeniusz i Jarosława
i za zmarłych z rodziny Hołody

+ Jan szlachetka – od chrześniaka
Piotra z rodziną

W intencji Urszuli – z podziękowaniem
za jej życie i talenty.

 

Intencje mszalne – 8- 14 stycznia 2018

Intencje mszalne
poniedziałek

08.01.2018

7.15

18.00
——-
18.00

W pewnej intencji

W intencji Urszuli o uzdrowienie
fizyczne i duchowe
W intencji Wspólnoty „Zbawiciel”

wtorek

09.01.2018

7.15

8.00

18.00
——-

W pewnej intencji

+ Zdzisław Cugier (msza pogrzebowa)

+ Jan Szlachetka – od Diakonii, Magdaleny
Zmudzińskiej – SNE

środa

10.01.2018

7.15
7.15
——-

16.00

18.00

Za Konających
W intencji Jacka, jego dzieła i jego
pacjentów – o błogosławieństwo Boże

W intencji Ojczyzny

+ Wanda i Józef Gulczyńscy

czwartek

11.01.2018

7.15
7.15

18.00
——-

+ W pewnej intencji
+ Bożena Bartkiewicz – od Magdy i Rafała

+ Halina Begier – od rodziny Szymańskich
i Weneckich

piątek

12.01.2018

7.15
7.15

18.00

+ Jan
W pewnej intencji

+ Jordan i Gabriela Klimek

sobota

13.01.2018

7.15

18.00
——-

Za Zmarłych

+Maria, Stanisław
i Mściwój Jankowski

niedziela

14.01.2018

7.00

8.30

10.00
——-

11.30

13.00

16.00
——-

19.00

Za Parafian

+ Sławomir Wiliński

+ p. prof. muzyki Izabella Zielińska
+ od rodziny Mikołajczaków

+ Janusz Gąbka

+ Jan Szlachetka – od chóru Effatha

Msza św. o Boże błogosławieństwo
rodzin, uczniów szkół urszulańskich

+ Józef Pokrzywniak

 

Intencje mszalne – 1- 7 stycznia 2018

Intencje mszalne
poniedziałek

01.01.2018

8.30

10.00

11.30
——-

13.00
——-

19.00
——-

Za Parafian

+ Albin Majkowski – 18 rocznica śmierci

+ Maria i Mieczysław Nowakowscy
– od syna z rodziną

+ Olcha Kaczorek – od Janki i Mikołaja
Majerz Wrześni

+ Stanisław, Agnieszka, Elżbieta,
Walenty Szlachetka

wtorek

02.01.2018

7.15
7.15

18.00

+ Halina
+ Waleria

W intencji Wspólnoty Żywego Różańca

środa

03.01.2018

7.15
7.15

18.00

Za Konających
+ Marianna i Gertruda

+ Genowefa Lewczyńska – od Adeli

czwartek

04.01.2018

7.15
7.15

18.00

+ Halina
+ za zmarłych z rodziny

+ Tadeusz

piątek

05.01.2018

7.15

18.00
18.00

+ Halina

+ za zmarłych z rodziny
+ Tadeusz

sobota

06.01.2018

7.00

8.30

10.00
——-

11.30
——-

13.00

19.00
——-

Za Zmarłych

Za Parafian

+ Kazimiera Ziółkowska
– od Emilii Klawitter z rodziną

+ Jan Szlachetka
– od Ireny z rodziną

+ Andrzej Zeifert – od mamy

+ ks. Jan Urbaniak w 84 urodziny
– od siostry

niedziela

07.01.2018

7.00

8.30

10.00
——-

11.30
——-

13.00

19.00
——-

Za Parafian

+ Helena Musielak

+ Janina, Jerzy Kowalscy
– od Teresy Maciejewskiej z synem

+ Maria, Janina,
Mieczysław Nowakowscy

Intencja wolna

+ Jolanta i Tadeusz Schwartz
– od syna z rodziną

 

Intencje mszalne – 25 – 31 grudnia

Intencje mszalne
poniedziałek

25.12.2017

8.30

10.00

11.30
——-

13.00

19.00
——-
——-
——-

Za Parafian

+ Aleksander Sawiński

+ Erika, Władysław i Rajmund Ochmańscy
oraz za wszystkich zmarłych z rodziny Koesler

+ Tadeusz Kalemba – 1 rocznica śmierci

W intencji rodziny Śliwińskich
– w 47 rocznicę ślubu Zofii i Ryszarda Śliwińskich
-o błogosławieństwo Boże dla rodziców,
dzieci, braci, sióstr i wnuków

wtorek

26.12.2017

7.00

8.30

10.00
——-
——-

11.30

13.00

19.00

Za Parafian

+ Henryka Jaśkowiak

Stanisław, Pelagia, Maria Kołosowscy,
Wojciech Hoppel, Eugeniusz, Stanisław,
Teodor , Jacek Małek

+ Ryszard Kliś i za zmarłych z rodziny

+ Cecylia i Marcin

Za Parafian

środa

27.12.2017

7.15

18.00
18.00

Za Konających

W intencji wójta Jana Brody – o potrzebne łaski
+ Krystyna Misiak – od Ireny

czwartek

28.12.2017

7.15
7.15

18.00
——-

+ Maria
+ Piotr

W intencji Anny Kaczmarek
i rodziców – o potrzebne łaski

piątek

29.12.2017

7.15
——-
——-
——-

18.00
——-
——-
——-
18.00

Do Matki Boskiej i św. Antoniego
z podziękowaniem za odebrane łaski
i z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej
dla Małgorzaty i jej rodziny

Z okazji 19 rocznicy ślubu
Grażyny i Przemysława
– z podziękowaniem za odebrane łaski
i z prośbą o Boże błogosławieństwo
Za dusze w czyśćcu cierpiące

sobota

30.12.2017

7.15

18.00
18.00

Za Zmarłych

+ Piotr
+ Stanisława i Marian

niedziela

31.12.2017

7.00

8.30

10.00
——-

11.30

13.00
——-
——-

17.00
——-
——-
——-

Za Parafian

+ Halina

+ Olcha Kaczorek –
od Koła Seniora „Przystań”

+ Aleksandra i Bolesław

Z podziękowaniem za 80 lat życia
Łucji i z prośbą o  błogosławieństwo
Boże na dalsze życie

Z podziękowaniem Panu Bogu
za otrzymane łaski w roku 2017
i z prośbą o Boże błogosławieństwo
w Nowym Roku.

 

Intencje mszalne 18 – 24 grudnia

Intencje mszalne
poniedziałek

18.12.2017

6.30

8.00

18.00
——-
18.00
——-

19.15

+  za zmarłych z rodziny

+ Maria Mądra ( Msza św. pogrzebowa)

+ Maria, Józef, Halina, Wanda, Jerzy,
Anna  – z rodz. Mierzewskich
O Boże błogosławieństwo dla byłych członków
Stowarzyszenia Ochrony Przyrody

Msza św. o zdrowie psychiczne i fizyczne

wtorek

19.12.2017

6.30

18.00
18.00

+ Maria

W intencji duchowej adopcji
+ Jan Szlachetka – od Ewy

środa

20.12.2017

6.30

18.00
——-
18.00

Za Konających

Tadeusz Stachowski – o zdrowie,  opiekę
Bożą i ochronę od złego towarzystwa
+ Klaudia, Bolesław Sowińscy

czwartek

21.12.2017

6.30
——-
——-

18.00
18.00

+ Z podziękowaniem za opiekę Bożą
i potrzebne łaski na dalsze lata
dla rodziny Rzepków i Dziadkowców.

O zdrowie i opiekę dla Ani
+ Romualda Ślusarska

piątek

22.12.2017

6.30

18.00
——-
18.00
——-

+ Janina Stelmaszyk – 1 rocznica śmierci

O Boże błogosławieństwo dla byłych
członków Stowarzyszenia Ochrony Przyrody
+ Janina –  2 rocznica śmierci
oraz Czesław, Irena, Feliks i zmarli z rodziny

sobota

23.12.2017

6.30

18.00
——-
18.00

Za Zmarłych

W intencji Jacka, jego pacjentów
i dzieł Bożych , które podejmuje
+ Ryszard

niedziela

24.12.2017

7.00

8.30

10.00

11.30
——-

13.00

——-
24.00
24.00
24.00
——-

Za Parafian

+ Halina

+ Ewa Kubiś

+ Stanisław i Irena Zbanyszek;
Konstanty i Stefania Kozłowscy

Intencja wolna

PASTERKA
+ Julianna i Mieczysław Jęchorkowie
W intencji ks. Adama- z okazji imienin
+ Jan Szlachetka – od mieszkańców
wioski Wilkonice

 

Intencje mszalne 11 – 17 grudnia

Intencje mszalne
poniedziałek

11.12.2017

6.30
——-

18.00
——-
18.00
18.00
——-

+ Alfred Weinert oraz podziękowanie
Panu Bogu za rozwiązanie trudnych spraw

Mieczysław Herbrych i za zmarłych
z Klubu Gazety Polskiej
Maria, Stanisław, Mściwój Jankowski
Z okazji imienin ks. proboszcza Waldemara Szlachetki
– od Wspólnoty Żywego Różańca

wtorek

12.12.2017

6.30
——-

18.00
18.00
——-

W intencji ks. Proboszcza – z okazji imienin
z prośbą o dary Ducha św.

W intencji radia Maryja i TV Trwam
+ Zofia – 2 rocznica śmierci, Kaźmierz,
Jan Talaszka

środa

13.12.2017

6.30

18.00
18.00
——-

Za Konających

+ Hanna, Mikołaj i Bernard Lewandowscy
+ Salomea Włodarczyk – od córki Bogusławy
z rodziną

czwartek

14.12.2017

6.30

18.00
——-
18.00

+ Halina

O Boże błogosławieństwo dla byłych członków
Stowarzyszenia Ochrony Przyrody
+ Karolina Skołuda – od Adama i Ireny

piątek

15.12.2017

6.30

18.00
——-
18.00
——-
——-

W intencji Moniki – o szczęśliwe rozwiązanie

+ Irena, Leon, Kazimiera, Krzysztof,
Marcin i Igor
+ Jan Szlachetka – od Zarządu Diecezjalnego
Instytutu Akcji Katolickiej
Archidiecezji Poznańskiej

sobota

16.12.2017

6.30

18.00
18.00
——-

Za Zmarłych

+ za rodziców i rodzinę Gackowskich
+ Marianna, Ryszard Szmyt,
Danuta Wolsztyńska, Gabriel Peisert

niedziela

17.12.2017

7.00

8.30
——-

10.00
——-
10.00
——-

11.30
——

13.00

19.00
——-

Za Parafian

Z okazji 90 Urodzin Janiny Grześ – z podziękowaniem
i z  prośbą o Boże błogosławieństwo

+ O zbawienie wieczne dla Jadwigi
i Marcina i zmarłych z rodziny
W intencji zmarłych i żyjących
członków AK

O zdrowie, dary Ducha św. i pociechę
w strapieniu po śmierci męża

+ Marianna Nowak

+ Bronisław, Emilia, Antonina Grajczyk,
Grzegorz Schuster

 

Intencje mszalne 4 – 10 grudnia

Intencje mszalne
poniedziałek

04.12.2017

6.30
——-

18.00
——-
18.00

+ Władysława Kujawska – od pracowników Działu Kadr Uniwersytetu Medycznego

W intencji dr Barbary o zdrowie
i błogosławieństwo Boże
W intencji Wspólnoty „Zbawiciel”

wtorek

05.12.2017

6.30

18.00
18.00

W intencji Janiny

W intencji Żywego Różańca
Za Parafian

środa

06.12.2017

6.30

18.00
——-
——-
——-
18.00

Za Konających

+ Aleksandra i Ignacy Naskrent,
Mikołaj Wlekliński, Mikołaj Junior
i za zmarłych z rodziny
Wleklińskich i Naskrentów
+ Elżbieta Sokołowska – 34 rocznica śmierci

czwartek

07.12.2017

6.30

18.00
——-
——-
18.00

+ Wanda

Dla Konrada z okazji 10 Urodzin
– z podziękowaniem i prośbą
o błogosławieństwo Boże
+ Wanda, Józef Gulczyńscy

piątek

08.12.2017

6.30
6.30
——

18.00
——-
18.00

+ Bogdan
+ W intencji Oliviera – o zdanie egzaminu
i Boże błogosławieństwo

+ Franciszek i Marianna
oraz za zmarłych z rodziny Smętków
+Waleria Dąbrowska

sobota

09.12.2017

6.30

18.00
18.00

Za Zmarłych

+ Marta i Antoni Pietkiewicz
+ Kazimierz Poturalski

niedziela

10.12.2017

7.00

8.30
——-
——-

10.00
——-

11.30
——

13.00
——-

17.00
——-

19.00
——-

+ Henryk Szydłowski

– 7 rocznica śmierci i za zmarłych
z rodziny oraz o Boże
błogosławieństwo dla żyjących

+ Grzegorz Sterczyński- od Waldemara
Wawrzyniaka z rodziną

+ Jerzy, Stanisław, Cecylia Libera;
Franciszka, Stefan Endler

+ Grzegorz Sobociński – 1 rocznica
śmierci – od córki Ani z rodziną

+ Marianna Janowska, Gertruda Młynarz
W intencji Ojczyzny

+ Maria Czekańska i za zmarłych
z rodziny Czekańskich i Jodłowskich

 

Intencje mszalne 27 listopada – 3 grudnia

Intencje mszalne
poniedziałek

27.11.2017

7.15

18.00
18.00

G 30 + Halina Wiecka – Godwod

Z okazji urodzin Zbigniewa – od Haliny
+ Teresa, Wiesława, Kazimiera – od koleżanek z pracy

wtorek

28.11.2017

7.15

18.00
18.00

Za Jacka i wszystkich jego pacjentów i podopiecznych

+ Józef Sokołowski – 1 rocznica śmierci
+ Za zmarłych z rodziny

środa

29.11.2017

7.15

11.00
11.00
——-

18.00

Za Konających

Święto Kolejarzy
W intencji ks. Leonarda – z okazji 25 -lecia
posługi kapłańskiej kolejarzom

+ Władysław Matlak i za zmarłych z rodziny

czwartek

30.11.2017

7.15
——-18.00
——-
18.00
——-
Za Rysia – z prośbą o Boże prowadzenie
i błogosławieństwo+ Jarosław – 5 rocznica śmierci
i za Eugeniusza oraz za zmarłych z rodziny
+ za zmarłych z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
– od Haliny i Zbigniewa
piątek

01.12.2017

7.15
——-
——-

18.00
18.00

Z okazji 70. Urodzin Wiesławy
– z podziękowaniem za otrzymane łaski
i z prośbą o Boże błogosławieństwo

+ Wiesław Gujda – 1 rocznica śmierci
Za Parafian

sobota

02.12.2017

7.15

18.00
——-
18.00
——-

Za Zmarłych

+ Gertruda Kaźmierczak – 2 rocznica
śmierci – od męża z rodzinami
+Zofia, Wincenty, Henryk,
Joanna, Marianna, Julia

niedziela

03.12.2017

7.00

8.30
——-
——-

10.00

11.30

13.00

19.00
——-
——-

Za Parafian

W intencji Barbary – z podziękowaniem
za otrzymane dobro z prośba
o łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże

Rezerwacja

+ Marianna Kałek – od rodziny Klawitterów

+ Bolesław Gajewski – 14 rocznica śmierci

+ za Aleksandrę -13 rocznica śmierci
i Bolesława – 9 rocznica śmierci
– Narożnych

Intencje mszalne – 20 – 26 listopada

Intencje mszalne
poniedziałek

20.11.2017

7.15

18.00
18.00

19,15

+ Antoni

+ Florian Dąbrowski – 15 rocznica śmierci
G 23 + Halina Wiecka – Godwod

Msza św. o zdrowie psychiczne i fizyczne

wtorek

21.11.2017

7.15

18.00
18.00

G 24 + Halina Wiecka – Godwod

W intencji duchowej adopcji
O zdrowie i opiekę dla Kingi

środa

22.11.2017

7.15

18.00
18.00

Za Konających

G 25 + Halina Wiecka – Godwod
+ Cecylia, Marcin

czwartek

23.11.2017

7.15

18.00
——-
18.00

G 26 + Halina Wiecka – Godwod

+ Irena Fimińska – 1 rocznica śmierci
– od dzieci
Rezerwacja

piątek

24.11.2017

7.15
——-18.00
18.00
——-
 + Janusz Matuszewski- 10 rocznica śmierci
i za zmarłych z rodziny MatuszewskichG 27 + Halina Wiecka – Godwod
+ Romuald Woroch i cud nawrócenia
dla Jerzego – od Haliny i Zbigniewa
sobota

25.11.2017

7.15
7.1518.00
18.00
Za Zmarłych
G 28 + Halina Wiecka – Godwod+ Halina Przysada – od córki Marii
W intencji Moniki o szczęśliwe rozwiązanie
niedziela

26.11.2017

7.00

8.30
——-

10.00

11.30

13.00
——-
——-

19.00

G 29 + Halina Wiecka – Godwod

+ Zdzisław, Hanna , Marek, Przemysław,
Jadwiga Walenty

+ Michał, Władysława Szulczewscy

+ Tadeusz Adamski – 6 rocznica śmierci

+ Tadeusz Florczak – 50 rocznica śmierci;
Jan Kalemba – 1 rocznica śmierci;
Tomasz Niedźwiedziński i Tadeusz Kalemba

25 – lecie małżeństwa Beaty i Roberta

Intencje mszalne – 13 – 19 listopada

Intencje mszalne
poniedziałek

13.11.2017

7.15

18.00
——-
18.00

G 16 + Halina Wiecka – Godwod

+ Stanisław i Stanisława
oraz za zmarłych z rodziny
Za Parafian

wtorek

14.11.2017

7.15

18.00
18.00
——-

G 17 + Halina Wiecka – Godwod

W intencji Radia Maryja i TV Trwam
+ Bronisław Stangierski  – 3 rocznica śmierci
– od żony i syna z rodziną

środa

15.11.2017

7.15
7.15

18.00
——-
——-
——-
18.00

Za Konających
G 18 + Halina Wiecka – Godwod

+ Ewa Błaszczyk – 3 rocznica śmierci
– od męża i rodziny
+ Ireneusz Sałata – 14 rocznica śmierci
– od żony z rodziną
+ Za zmarłych z rodziny

czwartek

16.11.2017

7.15

18.00
——-
18.00

G 19 + Halina Wiecka – Godwod

+ Irena, Leon, Kazimiera,
Krzysztof, Marcin i Igor
+ Gertruda

piątek

17.11.2017

7.15
7.15

18.00
——-
——-
——-
——-
18.00
——-
——-

 + Dorota
G 20 + Halina Wiecka – Godwod

W podziękowaniu za wspólne pielgrzymowanie
parafian  św. Jana Ap. i Ewangelisty
i parafian Najświętszego Zbawiciela
z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla obu wspólnot
+ Męża Jerzego Bartosiaka
oraz śp. Jego rodziców Marię
i Antoniego Bartosiaków.

sobota

18.11.2017

7.15

18.00
18.00

Za Zmarłych

G 21 + Halina Wiecka – Godwod
+ Zenon Ruszkowski – od rodziny Słupianków

niedziela

19.11.2017

7.00

8.30

10.00
——-

11.30

13.00
——-
——-

15.00

19.00

G 22 + Halina Wiecka – Godwod

Za Parafian

+ Stanisław Nowak – 42 rocznica śmierci
oraz za zmarłych z rodziny

+ Ryszard Ratajczak – 17 rocznica śmierci

+ Andrzej Grabarczyk; Bronisława
i Czesław Spochaczyk i zmarli z rodziny
oraz zmarli z rodziny Rabendów

Msza św. w  intencji ubogich i bezdomnych

+ Maria Woźniak