plan kolędy 2017

Odwiedziny kolędowe rozpoczniemy w poniedziałek 2 stycznia 2017 r. W dni powszednie (wg. niżej zamieszczonego planu) rozpoczynamy o godz. 16.00 – proszę zwrócić uwagę na kolejność odwiedzanych mieszkań – ze względu na prośby mieszkańców z ostatnich numerów, kolejność jest zmieniana.

2.01.2017

poniedziałek

Ratajskiego  2, 1b, 1a
3.01.2017

wtorek

Ratajskiego 6a, 6, 4a, b
4.01.2017

środa

3 Maja 45, 49b,c
5.01.2017

czwartek

3 Maja 47, 49a
7.01.2017

sobota

Działyńskich 1a, b, 2
9.01.2017

poniedziałek

Działyńskich 9, 7, 6
10.01.2017

wtorek

Działyńskich 11a, b
11.01.2017

środa

Fredry 1,2,3
12.01.2017

czwartek

Fredry 4,5,6
17.01.2017

wtorek

Gwarna 6, 8, 10, 11, 13 Kantaka 8/9, 10 i 27 Grudnia 21
18.01.2017

środa

Gwarna 3, 5, 7, 9
19.01.2017

czwartek

Św. Marcin 57, 69 Garncarska 10/7
20.01.2017

piątek

Św. Marcin 61, 63, 71, 73, 75, 76, 77
21.01.2017

sobota

Libelta 3, 1, 1a
23.01.2017

poniedziałek

Libelta 10, 6
24.01.2017

wtorek

Libelta 5 (od dołu)
25.01.2017

środa

 Libelta 14a, 14, 12
26.01.2017

czwartek

Libelta 22, 24, 26, 31-34; al. Niepodległości 26, 29, 34

Żywy Różaniec Małżonków i Rodziców

Żywy Różaniec Małżonków i Rodziców – ZASADY

  • Żywy Różanie małżonków i rodziców jest wzorowany na idei wspólnot Żywego Różańca. Ma stać się odpowiedzią modlitewną na wielką potrzebę wsparcie dla małżonków i całych rodzin. Odmawiając jedną dziesiątkę różańca (wyznaczoną na dany miesiąc) mamy udział w łaskach związanych z odmówieniem całego różańca, bowiem pozostałe dziesiątki odmawiają pozostali członkowie danej Róży (tak tradycyjnie nazywa się całą grupę odmawiającą wszystkie tajemnice różańcowe).
  • Podejmując modlitwę, bierzemy w pewien sposób pod opiekę duchową, tych którzy modlą się w tej samej Róży (grupie odmawiających różaniec), a zatem innych małżonków i ich dzieci. Tym samym zdobywamy pewność, że i my, w naszym wołaniu do Boga, nie pozostajemy sami.
  • Przystępując do Żywego Różańca Małżonków i Rodziców (pojedyncza osoba lub para małżeńska) zobowiązuje się do odmawiania jednej dziesiątki różańca – tajemnica zostanie wyznaczona z chwilą stworzenia Róży i co miesiąc zmienia się ją na kolejną.
  • Odmawiać można różaniec indywidualnie lub w parze małżeńskiej (zgodnie z deklaracją na odwrocie).
  • Podaje się również imię współmałżonka lub dzieci, w intencji których odmawiany będzie różaniec (szczegółowa intencja może zostać podana podczas Mszy św. w I sobotę miesiąca o godz. 18.00, na którą są zaproszeni wszyscy uczestnicy Żywego Różańca małżonków i rodziców, jeżeli czas im będzie pozwalał).
  • Zobowiązanie takie podejmujemy na rok (od chwili wstąpienia), potem można je odnowić i kontynuować modlitwę.

ZGŁOSZENIA

NA ADRES: parafia@fredry.pl

podając: Imię i Nazwisko modlącego (lub modlących się )

imiona za których odmawiany będzie różaniec

tworząc różę „internetową” każdy z modlących się otrzyma tajemnicę różańca od któej zaczyna