WSKAZANIA PASTERSKIE NA WIELKI POST

 

WSKAZANIA PASTERSKIE

DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH

W ZWIĄZKU Z WIELKIM POSTEM 2017

 

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK).

Mając na uwadze powyższe normy, polecam, aby w Archidiecezji Poznańskiej przestrzegano następujących zasad:

 I  PRZEPISY POSTNE

A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły

 

 1. Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni:
 2. a) we wszystkie piątki całego roku,
 3. b) w Środę Popielcową.

Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Polsce – zachęcam wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.

 

 1. Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni:
 2. a) w Środę Popielcową,
 3. b) w Wielki Piątek.

Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

 

 1. Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.

 

 1. Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku – poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom wiernych – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem:
 2. a) Środy Popielcowej,
 3. b) Wielkiego Piątku.

 

Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

Z dyspensy udzielonej przez jakiegokolwiek proboszcza Archidiecezji Poznańskiej mogą korzystać wierni Archidiecezji Poznańskiej wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

Tej samej władzy dyspensowania udzielam wszystkim kapłanom podczas pełnienia posługi duszpasterskiej na cmentarzach komunalnych Poznań-Junikowo i Poznań-Miłostowo, a także spowiednikom przy sprawowaniu Sakramentu Pokuty.

Prośbę o dyspensę – w formie pisemnej – można także kierować do Kurii Metropolitalnej.

Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

 

 1. Powstrzymywanie się od zabaw

Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (zob. KKK 2043).  Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

 

 

 1. CZAS KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ

 Czas Komunii wielkanocnej, obejmuje okres od Środy Popielcowej, tj. od dnia 1 marca 2017 r. do Niedzieli Najświętszej Trójcy, tj. do dnia 11 czerwca 2017 r. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika.

Zachęcam gorąco Archidiecezjan, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do Sakramentu Pojednania i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św.

 

III.       DANINA DIECEZJALNA

 Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski o potrzeby wspólnoty Kościoła. Jedną z form tej troski jest danina diecezjalna, składana w okresie Wielkiego Postu na potrzeby naszej Archidiecezji. Fundusze z daniny diecezjalnej przeznaczane są na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz na funkcjonowanie instytucji centralnych Archidiecezji.

Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary.

 

Poznań, dnia 17 lutego 2017 roku

 

 

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

 

Tour de Pologne, czyli cudze chwalicie a swego nie znacie

krakow-cityPIELGRZYMKA

KRAKÓW-ŁAGIEWNIKI- WIELICZKA- KAWALRIA ZEBRZYDOWSKA-

WADOWICE-  AUSCHWITZ – HARMĘŻE- PSZCZYNA

5-8.06.2017

 

DNIA  05. 06. 2017

godz. 4:00 – wyjazd Uczestników pielgrzymki w POZNANIU, ul. Fredry Parafia Najświętszego Zbawiciela * spotkanie z pilotem * podstawienie autokaru * wyjazd KRAKOWA * godz. ……  – zwiedzanie: Fabryka Schindlera * godz. ok. 14.30 – zwiedzanie Katedry, Dziedziniec Zamkowy, Rynek * zakwaterowanie w Hotelu w okolicach Krakowa * ok. godz. 19.00  – obiadokolacja * spacer po Wieliczce (Tężnie Solankowe)* nocleg

 

DNIA  06. 06. 2017

godz. 7.30 – śniadanie * zwiedzanie: Łagiewniki –nawiedzenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Centrum Jana Pawła II  KRAKÓW – spacer Drogą Królewską: kościół Św. Piotra i Pawła, Franciszkanów, Dominikanów, Okno Papieskie, Kościół Mariacki z Ołtarzem Wita Stwosza  * wyjazd do WIELICZKI* godz. 17.00 – zwiedzanie Kopalni Soli – Podziemny Szlak Pielgrzymkowy „Szczęść Boże” * godz. 20.00 – obiadokolacja * nocleg

 

DNIA  07. 06. 2017

godz. 7.30 – śniadanie * nawiedzenie  KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ  Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej, dróżki kalwaryjskie, przejazd do WADOWIC –Bazylika Ofiarowania  Najświętszej  Maryi  Panny, dom rodzinny Jana Pawła II* AUSCHWITZ  –  zwiedzanie największego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i ośrodka Zagłady * godz. 19.30 – obiadokolacja * nocleg

DNIA  08. 06. 2017

godz. 7.00 – śniadanie * pobranie bagażu *  przejazd do HARMĘŻE – zwiedzanie Centrum św. Maksymiliana Kolbego przejazd do PSZCZYNY* zwiedzenie dawnej rezydencji magnackiej* . wyjazd do POZNANIA przez CZĘSTOCHOWĘ * obiad na trasie * ok. 22.00 – planowany przyjazd do POZNANIA * zakończenie pielgrzymki

 

ŻYCZYMY UDANEGO WYJAZDU

 

 

ŚWIADCZENIA:

NOCLEGI: 2 nocl. w Hotelu *** w 1 nocl. w Domu Pielgrzyma w – pok. 2,3-os. z łazienkami

WYŻYWIENIE: 3 śniadania – stół szwedzki, 3 obiadokolacje serwowane, 1 obiad

PILOT-PRZEWODNIK – na czas trwania wycieczki,  z przewodnictwem dozwolonym prawem

AUTOKAR:   WC-BAR-DVD-KL

UBEZPIECZENIE: Tow.  Ubezpiecz. Signal Iduna NNW 5.000 zł

 

 

CENA:     5 9 5       ZŁ

Dodatkowo płatne bilety wstępów – zgodnie z wyborem obiektów ok.100 – 150 zł

Wstępy:

Fabryka Schindlera  ewentualnie 20 zł/os.

Katedra z Grobami  Dzwonem  11 zł

Kościół Mariacki z Ołtarzem 10 zł

Wieliczka ok. 60 zł (wstęp + przewodnik)

Wadowice 18 zł

Oświęcim ok. 20 zł

Harmęże 5 zł

Pszczyna 15 zł – wnętrza

 

 

Kontakt: Juliusz Jopek tel. 61/8417-362   601-563-724

lub Biuro Parafialne Najświętszego Zbawiciela

konto parafii 72 1160 2202 0000 0001 5219 8134

Rezerwacja po wpłacie 300 zł do 31.12.2016r

Reszta należności do 31.03.2017r

Szkoła u Zbawiciela

1 PAŹDZIENIKA o 10.00

Szkoła u Zbawiciela

PONOWNIE OTWIERA SWE PODWOJE

nieodpłatne korepetycje dla dzieci ze szkoły podstawowej  i młodzieży gimnazjalnej –– Nauczyciele i studenci gotowi są pomagać w nauce dzieciom i młodzieży w zakresie programu szkoły podstawowej i gimnazjum.

W TYM ROKU NOWOŚĆ!!!

OFERUJEMY RÓWNIEŻ PODSTAWOWY BEZPŁATNY

KURS JĘZYKA

ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO DLA DZIECI

ze względów organizacyjnych konieczne są zapisy, najlepiej w biurze parafialnym

– lekcje odbywać się będą w soboty o godz. 10.00

Krąg Biblijny

Spotkanie Kręgu Biblijnego odbędzie się w środę 16 listopada o godz. 18.30.

 

Krąg Biblijny – Jest to propozycja dla wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę religijną, spotkać się z doświadczeniem Słowa Bożego, poszukać w małej wspólnocie odpowiedzi na ważne pytania wiary.

 

W tym roku kontynuujemy lekturę Księgi Rodzaju

Parafialny Klub Seniora Przystań

Parafialny Klub Seniora Przystań – spotkania w środy o 16.00

w sali nr 3 w domu parafialnym

wstępy program zajęć (program zostanie zatwierdzony i zaktualizowany w najbliższych dniach)

tydzień data tematyka
I. 7.09 ZAJĘCIA EDUKACYJNE – Dobry początek – spotkanie organizacyjne
II. 14.09 WYJŚCIE – ma szlak cudu eucharystycznego – kościółek Pana Jezusa – kościół Bożego Ciała
20.09 wycieczka 20.09
III. 21.09 SPOTKANIE IMIENINOWE
IV. 28.09 SPOTKANIE FORAMCYJNE – poznajemy postaci biblijne – Adam i Ewa
I. 5.10 ZAJĘCIA EDUKACYJNE –
II. 12.10 WYJŚCIE – Palmiarnia
III. 19.10 SPOTKANIE IMIENINOWE
IV. 26.10 SPOTKANIE FORAMCYJNE – poznajemy postaci biblijne – Mojżesz
I. 2.11 WYJŚCIE – cmentarze poznańskie
II. 9.11 ZAJĘCIA EDUKACYJNE – warsztaty kartkowe
III. 16.11 SPOTKANIE IMIENINOWE
IV. 23.11 SPOTKANIE FORAMCYJNE – poznajemy postaci biblijne – Król Dawid
30.11
I. 7.12 ZAJĘCIA EDUKACYJNE
II. 14.12 WYJŚCIE –
III. 21.12 Wigilia klubowa
IV. 28.12
I. 4.01 ZAJĘCIA EDUKACYJNE
II. 11.01 WYJŚCIE
III. 18.01 SPOTKANIE IMIENINOWE
IV. 25.01 SPOTKANIE FORAMCYJNE – poznajemy postaci biblijne – św. Paweł
I. 1.02 ZAJĘCIA EDUKACYJNE
II. 8.02 WYJŚCIE
11.02 Wspomnienie MB z Lourdes – Dzień Chorego – Msza św. i spotkanie seniorów na salce
III. 15.02 SPOTKANIE IMIENINOWE
IV. 22.02 SPOTKANIE FORAMCYJNE – poznajemy postaci biblijne – Estera
I. 1.03 Środa Popielcowa
II. 8.03 WYJŚCIE
III. 15.03 SPOTKANIE IMIENINOWE
IV. 22.03 SPOTKANIE FORAMCYJNE – poznajemy postaci biblijne – Jonasz
29.03
I. 5.04 ZAJĘCIA EDUKACYJNE – warsztaty palmowe
II. 12.04 Wielka Środa
III. 19.04 SPOTKANIE IMIENINOWE
IV. 26.04 SPOTKANIE FORAMCYJNE – poznajemy postaci biblijne – Salomon
I. 3.05 ZAJĘCIA EDUKACYJNE
II. 10.05 WYJŚCIE
III. 17.05 Tydzień Seniora – Zaniemyśl 15-20.05
IV. 24.05 SPOTKANIE FORAMCYJNE – poznajemy postaci biblijne – św. Jan
31.05
I. 7.06 ZAJĘCIA EDUKACYJNE
II. 14.06 Dzień przed Bożym Ciałem
III. 21.06 SPOTKANIE IMIENINOWE
IV. 28.06 SPOTKANIE FORAMCYJNE – poznajemy postaci biblijne – św. Piotr

dla zmotoryzowanych

Dzięki uprzejmości Urzędu Wojewódzkiego, wierni uczestniczący w naszym kościele w nabożeństwach, mogą korzystać z parkingu przy ul. Kościuszki

parking jest do dyspozycji

w sobotę od 17.45 – 20.00

w niedziele od 6.45 -14.00 i 18.00 – 20.00

UWAGA

Poza wyznaczonym godzinami parking jest zamknięty, a samochody mogą być odholowane na koszt właściciela

List Pasterski Księdza Arcybiskupa na Wielki Post

LIST PASTERSKI 

ARCYBISKUPA  POZNAŃSKIEGO

NA WIELKI POST ROKU PAŃSKIEGO 2015

(Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię )

 

 

 

Umiłowani w Chrystusie Panu! Bracia i Siostry,

Po wymownym geście jakim było w minioną środę posypanie naszych głów poświęconym popiołem, w dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa Chrystusa: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Te słowa są jednocześnie hasłem programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce w kolejnym roku przygotowania do świętowania jubileuszu 1050. rocznicy chrztu naszego narodu.

 

 1. WEZWANIE DO NAWRÓCENIA
 2. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” to największa synteza pierwszego kazania Jezusowego. To także streszczenie całej Ewangelii. Podobne wezwanie pojawi się raz jeszcze na ustach Chrystusa, tym razem jednak obłożone groźbą. Kiedy powiadomiono Jezusa o tragicznej śmierci pielgrzymów z Galilei, którzy zginęli z rozkazu namiestnika Piłata, Chrystus odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie” (Łk 13,2-3). A zatem, wezwanie do nawrócenia stanowi zasadnicze przesłanie nauczania Jezusa. Nasz Zbawiciel wzywa każdego do nieustannej i wytrwałej przemiany życia.
 1. Mamy się z czego nawracać a dotyczy to najpierw grzechów osobistych. We właściwym znaczeniu grzech jest zawsze aktem osobistym; jest dziełem konkretnej osoby, jest aktem wolności poszczególnego człowieka. W każdym człowieku nie ma nic bardziej osobistego i nieprzekazywalnego, jak zasługa cnoty lub odpowiedzialność za winę.

Św. Leon Wielki uczy: „chociaż nowych ludzi tworzy przede wszystkim obmycie wodą odrodzenia, to jednak każdy z nas musi ustawicznie zrzucać z siebie rdzę śmiertelności, a że wśród stopni duchowego postępu nie istnieje nigdy taki, którego by już nie można było przekroczyć, trzeba sobie zadać trud, by w dniu odkupienia nikt z nas nie znalazł się obarczony grzechami starego człowieka” (św. Leon Wielki, Kazanie 6 na Wielki Post, 1-2).

Istnieją jednak również grzechy społeczne, dotyczące stosunków pomiędzy całymi wspólnotami ludzkimi. Pojawiają się  one tam, gdzie relacje te nie są w zgodzie z zamysłem Boga, który pragnie, by na świecie panowała sprawiedliwość, wolność i pokój wśród jednostek, grup i narodów. Do tego rodzaju aktualnych grzechów społecznych należy nasze ustawodawstwo przeciwne życiu i obyczajom (akceptacja in vitro, pigułka „dzień po”, konsekwencje moralne ustawy o tzw. przemocy). Tego rodzaju grzechy przez swoje upowszechnienie – jako fakty społeczne – prawie zawsze stają się anonimowe, podobnie jak złożone i nie zawsze możliwe do rozpoznania są ich przyczyny.

 1. Jezusowemu wezwaniu do nawrócenia przeciwstawia się dzisiaj opór w postaci zaniku poczucia grzechu. „Niektórzy, na przykład, dążą do zastąpienia przesady występującej w przeszłości inną przesadą: przechodzą od widzenia grzechu wszędzie do niedostrzegania go nigdzie; od zbytniego

akcentowania lęku przed karą wieczną do głoszenia miłości Bożej, która miałaby wykluczać wszelką karę za grzech; od surowości stosowanej w celu wyprostowania błędnych sumień do pozornego poszanowania sumienia do tego stopnia, że przestaje istnieć obowiązek mówienia prawdy. Należy tu jeszcze dodać, że zamęt wywołany w sumieniach wielu wiernych w wyniku rozbieżności poglądów czy nauczania teologii, w kaznodziejstwie, w katechezie, w kierownictwie duchowym — w odniesieniu do trudnych i delikatnych problemów moralności chrześcijańskiej, doprowadza do obniżenia czy niemal do zaniku prawdziwego poczucia grzechu” (Reconciliatio et paenitentia, 18).

 1. NAWRÓCENIA JAKO OSOBISTE SPOTKANIE Z CHRYSTUSEM

Nawrócenie polega najpierw na osobistym spotkaniu z Chrystusem. Przyjrzyjmy się np. ewangelijnej scenie spotkania Jezusa z Samarytanką u studni w Sychar (J 4,5-42). Nie ma takiego człowieka, który w swoim życiu nie znalazłby się kiedyś – podobnie jak owa kobieta z Samarii – u źródła z pustym dzbanem, w nadziei, że znajdzie zaspokojenie najgłębszego pragnienia swojego serca, takiego, które jedynie może nadać pełny sens jego egzystencji.

Podczas takiego spotkania tylko Jezus potrafi czytać w głębi naszego serca i objawić nam prawdę o nas samych: „Powiedział mi wszystko, co uczyniłam” – wyznaje kobieta mieszkańcom swojego miasta. Te słowa – do których dołącza się pytanie otwierające na wiarę: „Czyż On nie jest Mesjaszem?” – pokazują, że ten, kto dzięki spotkaniu z Jezusem otrzymał nowe życie, staje się niejako automatycznie głosicielem prawdy i nadziei wobec innych. Nawrócona grzesznica staje się zwiastunką zbawienia i prowadzi do Jezusa całe miasto. Przyjęcie jej świadectwa prowadzi z kolei ludzi do osobistego doświadczenia spotkania: „Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata”.

Choć w znakomitej większości zostaliśmy ochrzczeni jako niemowlęta i od dzieciństwa wzrastaliśmy w wierze chrześcijańskiej, każdemu z nas w dalszym ciągu potrzebne jest takie osobiste spotkanie z Chrystusem; takie doświadczenie Jego miłości. Gdy ono się dokonuje, wówczas w sercu rodzi się żywa wiara a człowiek się nawraca. Bóg nie jest już dla nas pojęciem dalekim, a religia jedynie zbiorem nakazów i zakazów, Chrystus staje się kimś bliskim, komu chcę oddać moje życie i razem z Nim je dalej przeżywać.

Takie spotkanie prowadzące do nawrócenie jest darem łaski. To nie człowiek, to łaska dokonuje nawrócenia i przekonuje nas do więzi z Chrystusem. Łaska nawraca człowieka a nie człowiek sam siebie. Gdyby ta odnowa była powierzona naszym siłom, istniałyby poważne powody, aby wątpić w nasze nawrócenie, ponieważ jednak pierwszymi sprawcami nawrócenia nie jesteśmy my, ludzie, lecz Duch Pana, dlatego odnowa jest możliwa.

 1. NAWRÓCENIE JAKO PRZEMIANA ŻYCIA

„Nawrócenie” to zejście ze złej drogi, toodwrócenie się od bożków i zwrócenie się ku Bogu. Dzięki temu świat przestaje się kręcić wokół mnie, a zaczyna krążyć wokół Boga i bliźniego. Tak więc prawdziwe nawrócenie musi mieć wymiar osobisty, ale również wymiar społeczny.

 1. wymiar osobisty nawrócenia

Św. Jan apostoł pisze: „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam”. Te

natchnione słowa czynią problem grzechu integralną częścią prawdy o człowieku, konfrontując go od razu z prawdą Bożej miłości; miłości sprawiedliwej, wielkodusznej i wiernej, ujawniającej się nade wszystko w przebaczeniu i odkupieniu.

A zatem, najpierw istnieje potrzeba nawrócenia osobistego. Greckie słowo odpowiadające naszemu  „nawrócić się” – według kardynała Ratzingera – znaczy przemyśleć, poddać rewizji nasze życie indywidualne. Pozwolić Bogu wniknąć w zasady rządzące naszym życiem. W osądach nie kierować się już rozpowszechnionymi opiniami. Nie postępować tak jak wszyscy. Nie usprawiedliwiać własnych dwuznacznych albo niegodziwych działań tym, że inni postępują tak samo. Zacząć patrzeć na własne życie oczyma Boga a więc szukać dobra, nawet jeśli jest to niewygodne. Nie opierać się na osądzie wielu, na osądzie ludzkim, ale na osądzie Bożym. Innymi słowy: szukać nowego stylu życia, poszukiwać nowego życia.

Ten osobisty wymiar naszego nawrócenia rozpoczyna się zazwyczaj od spowiedzi świętej, poprzedzonej dogłębnym rachunkiem sumienia, szczerym żalem za grzechy i mocnym postanowieniem poprawy. Na szczerej spowiedzi wobec kapłana, który z ustanowienia Chrystusa jest szafarzem sakramentu pokuty. Nawrócenie nie jest tylko sprawą między mną a Bogiem; Bogu nie muszę wyznawać moich grzechów, bo On je zna lepiej ode mnie. Chrystus natomiast zbawia nas we wspólnocie Kościoła i On postanowił, że pojednanie z Bogiem ma się dokonywać nie tylko indywidualnie, ale jednocześnie we wspólnocie.

Dla wielu wiernych dorosłych – uczy papież Franciszek – spowiedź przed kapłanem jest wysiłkiem trudnym do zniesienia – co często prowadzi do unikania tego sakramentu – lub taką męką, że chwila prawdy zamienia się w fikcję. Tymczasem bez uznania naszej grzeszności nie możemy uzyskać Bożego przebaczenia.

Dotyczy to w szczególności tych sytuacji rodzinnych, w których nie odzwierciedla się ten obraz jedności i miłości na całe życie, jaki przekazał nam Zbawiciel. Są pary żyjące bez sakramentalnego związku małżeńskiego. Istnieją coraz liczniejsze nieregularne sytuacje rodzinne, powstające po niepowodzeniu poprzednich małżeństw. Są to bolesne sytuacje, w których uszczerbku doznaje, niestety, wychowanie dzieci do wiary. Tym wszystkim osobom chcę powiedzieć, że miłość Pana nikogo nie opuszcza, że Kościół je kocha i jest domem otwartym dla wszystkich, że pozostają członkami Kościoła, nawet jeżeli nie mogą otrzymać sakramentalnego rozgrzeszenia i Eucharystii. Trzeba, by nasze wspólnoty były  otwarte na osoby żyjące w takich sytuacjach i by wspomagały je na drodze nawrócenia i pojednania. W tym względzie największym miłosierdziem jest mówienie prawdy z miłością. Czyniąc tak, wykraczamy poza proste współczucie.

Droga do szczęścia prowadzi przez konfesjonał. Spowiedź to dla nas kairos, czyli czas zbawienny. Na tej drodze pożyteczne są wspólnotowe nabożeństwa pokutne z indywidualnym rozgrzeszeniem. Zachęca do nich Ojciec Święty Franciszek, który sam w minionym Wielkim Poście w takim nabożeństwie uczestniczył, ukląkł przy konfesjonale i się wyspowiadał.

 1. wymiar społeczny nawrócenia

Obok wymiaru indywidualnego, nasze nawrócenie winno posiadać również wymiar społeczny. Mamy przestać myśleć tylko o samych sobie. Trzeba otworzyć się na drugich. Jakże pouczająca w tym świetle jest przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie. Mimo swoich własnych spraw, Samarytanin, gdy

dostrzegł leżącego przy drodze rannego człowieka, poświęcił mu swój czas, swoje pieniądze i  zaangażował do pomocy innych. Uratował życie poturbowanemu człowiekowi i dzięki temu został nazwany jego „bliźnim”.

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). Tego społecznego wymiaru nawrócenia nauczali i praktykowali je ludzie święci. Św. Ojciec Pio nie tylko zachęcał do przystępowania do sakramentu pokuty i heroicznie posługiwał w konfesjonale, on także organizował pomoc dla

cierpiących. Obok konfesjonału w San Giovanni Rotondo powstał szpital nazwany Domem Ulgi w Cierpieniu.

Wymiar społeczny naszego nawrócenia wypełnia piąty warunek sakramentu pojednania i pokuty, jakim jest zadośćuczynienie. Zadośćuczynienia nie można ograniczyć do odmówienia modlitwy wskazanej przez spowiednika. Ono winno być naprawieniem zła przez dobry czyn; winno być pokutą. Ojcowie Kościoła radzili, by podejmować umartwienia nie tylko dla udoskonalenia własnego ducha, ale także dla ulżenia losowi ludzi potrzebujących. By np. zaoszczędzone przez post pieniądze ofiarować biednym. Dzisiaj często większą ofiarą od darowanych pieniędzy staje się czas poświęcony drugiemu człowiekowi. Poświęcenie czasu współmałżonkowi, dzieciom, chorym, cierpliwe wysłuchanie ludzi samotnych, zaangażowanie się w apostolat parafialny. Papież Franciszek nazwał to wyjście ku bliźniemu mądrością serca a czas spędzony przy chorym – czasem świętym (Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2015).

 1. Zakończenie

W dzisiejszych czasach nawracanie się nie jest popularne. Mimo tego, nie możemy się zniechęcać. Trzeba się modlić wytrwale o to, by dobroć Boga pokonała nasze opory, tak aby nad gruzami naszego egoizmu coraz wyraźniej zajaśniało światło Bożej miłości.

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę słuchaczy tego listu na wydarzenie wielkopostne, zwane MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ. Rozpocznie się ono na  poznańskiej Cytadeli, w sobotę, dnia 28 marca o godzinie 19.00. Ta wielka plenerowa inscenizacja pasyjna pozwoli nam lepiej zrozumieć mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa i głębiej przygotować się na święta Wielkiej Nocy.

Na owocne przeżycie Wielkiego Postu każdemu z Was z serca błogosławię.

                                                                                              + Stanisław Gądecki

                                                                                  Arcybiskup Metropolita Poznański

Poznań, dnia 22 lutego 2015 roku.