program pielgrzymowania do kościołów stacyjnych

 

 

ZAPROSZENIE KS. ARCYBISKUPA

na pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych miasta Poznania

 

Od Środy Popielcowej rozpoczniemy przeżywanie czasu Wielkiego Postu, który ma nam uświadomić, jak wielkim darem dla nas wszystkich była odkupieńcza śmierć Pana Jezusa na krzyżu i zawarcie na Golgocie nowego przymierza Boga z ludźmi. Owocne przeżycie tego świętego czasu będzie dobrym przygotowaniem do świętowania wraz z całym Kościołem Zmartwychwstania Chrystusa, największej tajemnicy naszej wiary.

W wielkopostnej pobożności uczestniczymy w nabożeństwach pasyjnych, które na stałe wpisały się w życie religijne i liturgiczne naszych wspólnot parafialnych. Niedzielne nabożeństwa Gorzkich Żali, piątkowe nabożeństwa Drogi Krzyżowej, podejmowanie wielkopostnych postanowień, postów i czynienie uczynków miłosierdzia to tylko niektóre z nich. Wszystkie pomagają nam przemieniać serca i czynić je otwartymi na blask Chrystusa Zmartwychwstałego.

Chciałbym zaprosić mieszkańców miasta Poznania i najbliższych okolic do włączenia się w wielkopostne wydarzenie „Kościołów stacyjnych miasta Poznania”. Jest ono kolejną propozycją obok wymienionych już tradycyjnych nabożeństw świętego czasu Wielkiego Postu do podjęcia wyrzeczeń, pokuty i modlitwy, które mają pomagać dobrze ten czas przeżyć.  Każdego dnia, począwszy od Środy Popielcowej, z wyłączeniem niedziel i Wielkiego Tygodnia będziemy gromadzić się w innej świątyni naszego miasta, aby trwać na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, poprzez sakrament  pokuty powracać do jedności z Bogiem, rozważać mękę i śmierć Pana Jezusa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej oraz karmić się słowem Bożym i Ciałem Pańskim w czasie Eucharystii. Dokładny spis 34 kościołów stacyjnych, szczegółowy program oraz intencje modlitewne towarzyszące poszczególnym stacjom odnajdziemy w „Przewodniku Katolickim” oraz na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej. Wydarzeniu towarzyszyć będzie hasło: „Nawracajcie się, idźcie i głoście”, które nawiązuje do hasła trwającego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce.

Tradycja stacyjnego pielgrzymowania sięga przełomu IV i V wieku. Wywodzi się z Rzymu. Również dziś mieszkańcy Wiecznego Miasta w Wielkim Poście pielgrzymują do różnych kościołów, aby się modlić i przez nawrócenie przygotowywać się do Paschy Chrystusa. Także w miastach naszej Ojczyzny, w Warszawie, Łodzi i Lublinie od kilku lat trwa stacyjne pielgrzymowanie do wybranych świątyń. Pragniemy także w Poznaniu w taki właśnie sposób przeżywać czas Wielkiego Postu, aby dać kolejną szansę na jeszcze owocniejsze nawrócenie i przemianę życia.

Na pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych miasta Poznania

z serca błogosławię

 

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

 

KOŚCIOŁY STACYJNE MIASTA POZNANIA

oraz wykaz rzymskich kościołów stacyjnych przypadających danego dnia

„Nawracajcie się, idźcie i głoście”

WIELKI POST 2017

 

L.p. Data Kościół Kościół stacyjny w Rzymie
1. 1.03.2017

Środa Popielcowa

Bazylika Archikatedralna pw. św. Apostołów Piotra
i Pawła, ul. Ostrów Tumski 17
Bazylika św. Sabiny na Awentynie
2. 2.03.2017

Czwartek po Popielcu

Bazylika-Kolegiata Poznańska pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa, ul. Klasztorna 11 Kościół pw. św. Jerzego na Velabrum
3.      3.03.2017

Piątek po Popielcu

Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela,
ul. Fredry 11
Bazylika świętych Jana i Pawła na Celiusie
4. 4.03.2017

Sobota po Popielcu

Kościół Akademicki Ojców Dominikanów,
ul. Kościuszki 97/99
Bazylika św. Augustyna
5. 6.03.2017

Poniedziałek, I WP

Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny,
os. Bohaterów II Wojny Światowej 88
Bazylika św. Piotra w Okowach
6. 7.03.2017

Wtorek, I WP

Kościół pw. Nawrócenia Świętego Pawła,
os. Piastowskie 79
Bazylika św. Anastazji na Palatynie
7. 8.03.2017

Środa, I WP

Kościół pw. Imienia Maryi,
ul. Santocka 15
Bazylika Matki Bożej Większej
8. 9.03.2017

Czwartek, I WP

Kościół pw. św. Jana Kantego,
ul. Grunwaldzka 86
Bazylika św. Wawrzyńca
9. 10.03.2017

Piątek, I WP

Kościół pw. NSJ i świętego Floriana,
ul. Kościelna 3
Bazylika Dwunastu Apostołów w Rzymie
10. 11.03.2017

Sobota, I WP

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
os. Bolesława Śmiałego 122
Bazylika św. Piotra na Watykanie
11. 13.03.2017

Poniedziałek, II WP

Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej,
ul. Cyniowa 15
Bazylika św. Klemensa
12. 14.03.2017

Wtorek, II WP

Kościół pw. św. Wojciecha,
Wzgórze Świętego Wojciecha 1
Bazylika św. Balbiny na Awentynie
13. 15.03.2017

Środa, II WP

Kościół pw. św. Stanisława Kostki,
ul. Rejtana 8
Bazylika św. Cecylii na Zatybrzu
14. 16.03.2017

Czwartek, II WP

Kościół pw. św. Rocha,
ul. Św. Rocha 10
Bazylika Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu
15. 17.03.2017

Piątek, II WP

Kościół pw. Miłosierdzia Bożego,
os. Jana III Sobieskiego 116
Bazylika Świętego Witalisa
16. 18.03.2017

Sobota, II WP

Kościół pw. Świętego Krzyża,
ul. Częstochowska 16
Bazylika Świętych Marcelina i Piotra na Lateranie
17. 20.03.2017

Poniedziałek, III WP

Kościół pw. św. Jana Jerozolimskiego za murami,
ul. Świętojańska 1
Bazylika św. Marka
18. 21.03.2017

Wtorek, III WP

Kościół pw. św. Karola Boromeusza, os. Pod Lipami 100 Bazylika św. Pudencjany na Wiminale
19. 22.03.2017

Środa, III WP

Kościół pw. św. Ojca Pio z Pietrelciny,
ul. Wańkowicza 2a
Kościół pw. św. Sykstusa
20. 23.03.2017

Czwartek, III WP

Kościół pw. św. Franciszka Serafickiego,
ul. Garbary 22
Kościół pw. Świętych Kosmy i Damiana
21. 24.03.2017

Piątek, III WP

Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych,
ul. Wroniecka 9
Kościół pw. św. Wawrzyńca
22. 25.03.2017

Sobota, III WP

Kościół pw. Bożego Ciała,
ul. Strzelecka 40
Kościół pw. św. Zuzanny przy Termach Dioklecjana
23. 27.03.2017

Poniedziałek, IV WP

Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego ( Ojcowie Franciszkanie Konwentualni), ul. Franciszkańska 2 Bazylika Czterech Koronatów
24. 28.03.2017

Wtorek, IV WP

Sanktuarium św. Józefa (Ojcowie Karmelici),
ul. Działowa 25
Bazylika św. Wawrzyńca w domu Damazego
25. 29.03.2017

Środa, IV WP

Kościół pw. św. Marcina,
ul. Św. Marcin 13
Bazylika św. Pawła za Murami
26. 30.03.2017

Czwartek, IV WP

Kościół pw. św. Świętej Trójcy,
ul. 28 czerwca 1956 nr 328
Bazylika św. Sylwestra i św. Marcina w Monti
27. 31.03.2017

Piątek, IV WP

Kościół pw. Objawienia Pańskiego,
ul. Miastkowska 128-132
Bazylika  św. Euzebiusza na Eskwilinie
28. 01.04.2017

Sobota, IV WP

Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego,
ul. Dąbrówki 4
Bazylika św. Mikołaja w Więzieniu
29. 03.04.2017

Poniedziałek, V WP

Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej,
ul. Głogowska 97
Bazylika  św. Chryzogona w Rzymie
30. 04.04.2017

Wtorek, V WP

Kościół pw. św. Anny,
ul. Limanowskiego 13
Kościół pw. św. Cyriaka
31. 05.04.2017

Środa, V WP

Kościół pw. św. Michała Archanioła,
ul. Stolarska 7
Kościół pw. św. Marcelego
32. 06.04.2017

Czwartek, V WP

Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego,
os. Wichrowe Wzgórze 130
Bazylika św. Apolinarego przy Termach
33. 07.04.2017

Piątek, V WP

Kościół pw. Najświętszej Krwi Pana Jezusa,
ul. Żydowska 34
Bazylika św. Stefana
34. 08.04.2017

Sobota, V WP

Kościół pw. św. Jana Bosko,
ul. Warzywna 17
Bazylika św. Jana w Łacińskiej Bramie
35. 9.04.2017

Niedziela Palmowa

Bazylika Archikatedralna pw. św. Apostołów Piotra
i Pawła,
ul. Ostrów Tumski 17

 

 

WSKAZANIA PASTERSKIE NA WIELKI POST

 

WSKAZANIA PASTERSKIE

DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH

W ZWIĄZKU Z WIELKIM POSTEM 2017

 

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK).

Mając na uwadze powyższe normy, polecam, aby w Archidiecezji Poznańskiej przestrzegano następujących zasad:

 I  PRZEPISY POSTNE

A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły

 

 1. Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni:
 2. a) we wszystkie piątki całego roku,
 3. b) w Środę Popielcową.

Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Polsce – zachęcam wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.

 

 1. Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni:
 2. a) w Środę Popielcową,
 3. b) w Wielki Piątek.

Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

 

 1. Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.

 

 1. Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku – poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom wiernych – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem:
 2. a) Środy Popielcowej,
 3. b) Wielkiego Piątku.

 

Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

Z dyspensy udzielonej przez jakiegokolwiek proboszcza Archidiecezji Poznańskiej mogą korzystać wierni Archidiecezji Poznańskiej wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

Tej samej władzy dyspensowania udzielam wszystkim kapłanom podczas pełnienia posługi duszpasterskiej na cmentarzach komunalnych Poznań-Junikowo i Poznań-Miłostowo, a także spowiednikom przy sprawowaniu Sakramentu Pokuty.

Prośbę o dyspensę – w formie pisemnej – można także kierować do Kurii Metropolitalnej.

Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

 

 1. Powstrzymywanie się od zabaw

Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (zob. KKK 2043).  Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

 

 

 1. CZAS KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ

 Czas Komunii wielkanocnej, obejmuje okres od Środy Popielcowej, tj. od dnia 1 marca 2017 r. do Niedzieli Najświętszej Trójcy, tj. do dnia 11 czerwca 2017 r. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika.

Zachęcam gorąco Archidiecezjan, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do Sakramentu Pojednania i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św.

 

III.       DANINA DIECEZJALNA

 Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski o potrzeby wspólnoty Kościoła. Jedną z form tej troski jest danina diecezjalna, składana w okresie Wielkiego Postu na potrzeby naszej Archidiecezji. Fundusze z daniny diecezjalnej przeznaczane są na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz na funkcjonowanie instytucji centralnych Archidiecezji.

Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary.

 

Poznań, dnia 17 lutego 2017 roku

 

 

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

 

Ogłoszenia parafialne – 26 lutego

Środa popielcowa – 1 marca

Msze św. z obrzędem posypania popiołem

7.00; 8.30; 10.00; 16.00; 18.00; 19.00

W miesiącu lutym z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do domu Ojca:

Łucja Frąszczak, Krystyna Liske, Stefania Szetela, Arleta Ratajczak

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE, A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ IM ŚWIECI

poniedziałek  27 lutego 2017

16.15   Przygotowanie dzieci do I Komunii

wtorek 2 8 lutego 2017    

17.00   Promocja książki o naszym kościele parafialnym – sala nr 1

19.30 Katecheza uzupełniająca dla pracujących – sala nr 2

środa popielcowa 1 marca 2017            

Rozpoczynamy okres Wielkiego Postu  zechciejmy na drogę nawrócenia wejść  nie tylko poprzez zewnętrzne gesty, ale też przez nawrócenie serca – korzystając z Sakrament Pokuty. (codziennie spowiadamy w czasie Mszy św.) W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły od którego nie udziela się dyspensy (obowiązuje on wiernych od 18 do 60 roku życia. Natomiast wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14 roku). Ze wskazaniami na Wielki Post można się zapoznać w gablocie i na stronie www.fredry.pl

15.00 Klub Seniora Przystań

I czwartek miesiąca 2 marca 2017

18.30   Poznańska Droga Krzyżowa – nabożeństwo rozpocznie się w Farze Poznańskiej a zakończy na pl. A. Mickiewicza

I piątek miesiąca 3 marca 2017               

W tym dniu nasz kościół będzie kościołem stacyjnymna wzór Rzymu, przez cały Wielki Post codziennie w innym kościele Poznania – popołudniami podejmiemy modlitwę pokutną

Od 7.45 Odwiedziny chorych z sakramentami wg. ustalonego porządku

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu do 17.00 (podczas adoracji możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty – pamiętajmy że to również I piątek miesiąca)

17.00 Droga Krzyżowa (prowadzona przez małżonków)

17.45 Krótka historia naszego kościoła

18.30 Droga Krzyżowa (prowadzona przez małżonków)

19.30 Adoracja z Pasją, w czasie której odczytywane są fragmenty opisu Męki Pańskiej – Pasja wg. św. Mateusza – chętnych do odczytywania fragmentów Pisma św. prosimy o zgłoszenie się do zakrystii. W czasie adoracji możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty

I sobota  miesiąca 4 marca 2017

10.00   Szkoła u Zbawiciela

10.00 Spotkanie animatorów Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – sala 1

I Niedziela Wielkiego Postu 5 marca 2017

16.00 Gorzkie Żale (po nabożeństwie dodatkowa Msza św. dla uczestników) KAZANIA PASYJNE W TYM ROKU WYGŁOSI KS.  MARCIN GŁOWIŃSKI

 ks. prob. Paweł Pacholak

Intencje mszalne – 27 lutego – 5 marca

Intencje mszalne
poniedziałek

27 lutego 2017

7.15 + Ryszarda
18.00 + O błogosławieństwo Boże, wszelkie potrzebne łaski  i dary Ducha Świętego  dla rozeznania tego co w życiu najważniejsze dla brata Tomka w 39 rocznicę urodzin – int. od siostry
19.00 O Boże błogosławieństwo dla córki i rad podejmowania słusznych decyzji
wtorek

28 lutego 2017

7.15 + Marię
18.00 + Antoniego – 21 r. śm, Mariannę, Czesława Matyśkiewiczów i Halinę Pacholak
19.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże w dniu imienin dla p. Romana
Środa Popielcowa

1 marca 2017

7.00 Za Konających o łaskę dobrej śmierci
8.30 Za wstawiennictwem  Matki Bożej i św. Józefa o nawrócenie i łaskę zdrowia dla Romualda Worocha – int. od Haliny i Zbigniewa
10.00 + Arletę Ratajczak – pogrz.
16.00 DZIEŃ PAMIECI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
18.00 Za Irenę i przyjaciół
19.00 + Ryszarda Nowaka – 3 r. śm. oraz Zofię i Bronisława Wójcik i zm. z rodziny
I czwartek miesiąca

2 marca 2017

7.15 + Barbarę
18.00 O nowe i święte powołania do Służby Bożej – GODZINA ŚWIĘTA
19.00 + Franciszka Musielaka i zm. z rodz. Musielaków
I piątek miesiąca

3 marca 2017

7.15 + Ryszarda
18.00 + Marię-Janinę  i Mieczysława Nowakowskich
19.00 + Felicjana Kupkę
I sobota miesiąca

św. Kazimierza

4 marca 2017

7.15 + Za Zmarłych – int. zbiorowa
18.00 + Eugeniusza Hołody – 16 r. śm., Jarosława i zm. z rodziny oraz Bożenę i Bogdana Wosiek
19.00 + Krystynę Liske
I niedziela Wielkiego Postu

5 marca 2017

7.00 + Marię, Mariana i Henryka
8.30 + Helenę i Edwarda Smyczyńskich
10.00 + Władysława Czekańskiego
11.30 + Kazimierza i Józefę Kaszkowiak, Pelagię Wilk, Dorotę Kryś
13.00 + Bożenę Tomczyk – 1 r. śm. – int. od matki i sióstr z rodzinami
16.45 + Leonarda Prendkiego – 16 r. śm. oraz Dobromiłę Prendką – 9 r. śm.
19.00 Za Parafian

Intencje mszalne – 20-26 lutego

Intencje mszalne
poniedziałek

20 lutego 2017

7.15
18.00 + Eugenię, Alfonsa Kamińskich, Monikę, Ignacego Jankowiaków i zm. z rodziny
19.00 + siostrę Teofanię
wtorek

św. Piotra Damiana

21 lutego 2017

7.15 Za wstawiennictwem Matki Bożej i św. Antoniego z podziękowaniem  za odebrane łaski i prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty i jej rodziny
18.00 O potrzebne łaski dla dzieci których życie uratowano za wstawiennictwem modlitwy Duchowej Adopcji
19.00
środa

Święto Katedry

św. Piotra

22 lutego 2017

7.15 Za Konających o łaskę dobrej śmierci
18.00 + Felicja Nowakowska – int. od Iwony z rodziną
19.00 O łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla Barbary Leciejewskiej i Henryki Szyszko – int. od Parafialnego Klubu Seniora Przystań
czwartek

św. Polikarpa

23 lutego 2017

7.15 + Ludwika i zm. z rodzin Brońców i Sowińskich
18.00 + Ew ę i Stefana Gacek oraz Albina Ławickiego i zm. z rodziny
19.00 + Henryka Kaźmierczaka – int. od brata z dziećmi i wnukami i prawnukami
piątek

24 lutego 2017

7.15
18.00 O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Adriana w 20 rocznicę urodzin
19.00 + Gabrielę Krawczak
sobota

25 lutego 2017

7.15 + Za Zmarłych – int. zbiorowa
18.00 + Leokadię Jurgę – int. od siostry Marii z rodziną
19.00 + Ryszarda Łukomskiego – int. od kuzynki Doroty i Janusza Zarębskich
8 niedziela zwykła

26 lutego 2017

7.00 Za Parafian
8.30 O błogosławieństwo Boże dla Mateusza
10.00 + Ks. Aleksandra Kałużyńskiego
11.30 + Marię Zdziebkowską
13.00 Z podziękowaniem za odebrane łaski i prośbą o dalsza opiekę Matki Bożej dla Grażyny i Krzysztofa z okazji 30 rocznicy ślubu
19.00 O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Stefanii w 80 rocznicę urodzin

Ogłoszenia parafialne 19 lutego

wtorek – Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

środa – Nowenna do św. Józefa

czwartek – Koronka do Miłosierdzia Bożego

Sobota – Różaniec święty

 

Nabożeństwa odprawiane są po Mszy św. o godz. 18.00

 

poniedziałek 20 lutego 2017

16.15   Przygotowanie dzieci do I Komunii

 

wtorek 21 lutego 2017

19.30   Katecheza uzupełniająca dla pracujących – w tym tygodniu nie odbędzie się

 

środa 22 lutego 2017

15.00   Klub Seniora Przystań

 

piątek 24 lutego 2017

19.30   Katecheza dla rodziców i chrzestnych – KONIECZNE WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W BIURZE PARAFIALNYM

 

sobota 25 lutego 2017

10.00   Szkoła u Zbawiciela nieodpłatne korepetycje dla dzieci ze szkoły podstawowej  i młodzieży gimnazjalnej –– Nauczyciele i studenci gotowi są pomagać w nauce dzieciom i młodzieży w zakresie programu szkoły podstawowej i gimnazjum.

W ramach SZKOŁY U ZBAWICIELA organizujemy kursy języka niemieckiego i angielskiego dla dzieci – lekcje rozpoczynają się o godz. 10.00

 

Propozycje duszpasterstwa pielgrzymkowego TUTAJ

Polecamy: pielgrzymka TOUR DE POLOGNE czyli cudze chwalicie a swego nie znacie –  etap III: KRAKÓW-ŁAGIEWNIKI- WIELICZKA- KAWALRIA ZEBRZYDOWSKA-WADOWICE-  AUSCHWITZ – HARMĘŻE- PSZCZYNA w terminie od 5-8.06.2017. – szczegóły na plakacie, stronie internetowej i w biurze parafialnym

 

 

 1. prob. Paweł Pacholak

Ogłoszenia parafialne – 5 lutego

Rozpoczynają się zapowiadane Półkolonie u Zbawiciela – dzieci które zostały zapisane do udziału zapraszamy od poniedziałku na godz. 9.00 do domu parafialnego

jeżeli ktoś chciałby wesprzeć materialnie to dzieło ofiary można składać do skarbony św. Antoniego

poniedziałek 6 lutego      

9.00 Półkolonie ze Zbawicielem       

19.30 Katecheza przedmałżeńska – odbywa się w kolejne poniedziałki i czwartki o 19.30 w salce nr 1

 

wtorek 7 lutego 2017      

9.00        Półkolonie ze Zbawicielem

19.30 Katecheza uzupełniająca dla pracujących – w tym tygodniu nie odbędzie się

 

środa 8 lutego 2017

9.00 Półkolonie ze Zbawicielem

15.00 Klub Seniora Przystań        

18.30 (po nabożeństwie do św. Józefa) – spotkanie Kręgu Biblijnego – zapraszam wszystkich, którzy czują głód Słowa Bożego

 

czwartek 9 lutego 2017  

9.00 Półkolonie ze Zbawicielem

 

piątek 10 lutego 2017

9.00 Półkolonie ze Zbawicielem

19.30 Katecheza rodziców i chrzestnych przed Chrztem św. – KONIECZNE WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE

 

sobota 11 lutego 2017

10.00 Wspomnienie MB z Lourdes – DZIEŃ CHORYCH – uroczysta Msza św. z udzielanie Sakramentu Chorych – zapraszam wszystkich, którzy się źle mają, aby razem modlić się i prosić o łaskę uzdrowienia.

Proszę także, aby rozejrzeć się w sąsiedztwie może są tam osoby, które wymagałyby pomocy, aby dotrzeć do kościoła.

11.00 (po Mszy św.) zapraszam na spotkanie przy kawie i ciastku do salki parafialnej

Intencje mszalne 6 – 12 lutego

Intencje mszalne
poniedziałek

św. Pawła Miki i tow.

6 lutego 2017

7.15 + Zofię Kucharczak – greg.
18.00 + Irenę Fimińską – od rodziny Mittmann z Poznania
19.00 O dary Ducha św. dal członków wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Zbawiciel
wtorek

7 lutego 2017

7.15 + Zofię Kucharczak – greg.
18.00 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla członkó1) wspólnoty Żywego Różańca
19.00 + Władysława Matlaka – int. od żony z dziećmi
środa

św. Józefiny Bakhity

8 lutego 2017

7.15 Za Konających o łaskę dobrej śmierci
18.00 + Mariannę – 12 r. śm., Antoniego, Czesława Matyśkiewicz i Halinę Pacholak
19.00 W intencji Krystyny
czwartek

9 lutego 2017

7.15 + Stanisława
18.00 + Annę-Renatę Grochowską – pracownika kuratorium oświaty – int. od koleżanek i kolegów
19.00
piątek

św. Scholastyki

10 lutego 2017

7.15 W intencji Panu Bogu wiadomej
11.00 W rocznicę wywózki na Sybir
17.00 Za Ojczyznę
18.00 W pewnej Intencji
19.00 + Krystynę
sobota

MB z Lourdes

DZIEŃ CHORYCH

11 lutego 2017

7.15 + Za Zmarłych – int. zbiorowa
10.00 W intencji chorych – Msza św. z udzieleniem Sakramentu Chorych
18.00 + Halinę Fabiszak
19.00 + Małgorzatę Kamieniarz – int. od dziadków Kamieniarzów i rodziny Grzelaków
6 niedziela zwykła

12 lutego 2017

7.00 Za Parafian
8.30 + Zmarłych z rodziny Stachowiaków i Mrciniaków
10.00 + Władysławę, Stefana, Zbigniewa, Macieja, Zbyszka, Katarzynę
11.30 + Irenę Żołnierek – int. od sąsiadów z ul. Kościuszki 106A i 106B
13.00 O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łąski dla Andrzeja w 6 rocznicę urodzin i Katarzyny w 21 rocznicę urodzin
19.00 + Wojciecha Daniuka – int. od Kasi z rodziną