Szkoła u Zbawiciela

1 PAŹDZIENIKA o 10.00

Szkoła u Zbawiciela

PONOWNIE OTWIERA SWE PODWOJE

nieodpłatne korepetycje dla dzieci ze szkoły podstawowej  i młodzieży gimnazjalnej –– Nauczyciele i studenci gotowi są pomagać w nauce dzieciom i młodzieży w zakresie programu szkoły podstawowej i gimnazjum.

W TYM ROKU NOWOŚĆ!!!

OFERUJEMY RÓWNIEŻ PODSTAWOWY BEZPŁATNY

KURS JĘZYKA

ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO DLA DZIECI

ze względów organizacyjnych konieczne są zapisy, najlepiej w biurze parafialnym

– lekcje odbywać się będą w soboty o godz. 10.00